icon-Ud-i-naturen

Ud i naturen

Helnæs Sommerland Strand

Der tages ikke flere badevandsprøver i år. Vi vender tilbage i 2021.

Om Helnæs Sommerland

Helnæs Sommerland ligger i sydøstenden af Helnæs. Der er parkeringsmuligheder midt i området, hvor der ligeledes findes et tørkloset. I hver ende af stranden findes grønne områder, hvor det også er muligt at slå sig ned.

Skiltning omkring forholdene på stranden findes på parkeringspladsen. Stranden er ca. 475 m lang og bredden er ca. 5 m. Strandbredden består af sand med stenede områder, hvorfor det er ideelt med de to arealer med græs i hver ende af stranden.

Badeområdet er lavvandet - afstanden til en vanddybde på 2 m er ca. 150 m ved normal vandstand. Ude i vandet består bunden primært af sand. Langs kystlinjen ligger bølgebrydere med omkring 20 meters mellemrum.

Der er opsat tre badebroer fordelt på hele strækningen.

Stranden ved Helnæs Sommerland.

Badesæsonen 2020 er slut

Der udtages ikke flere badevandsanalyser i år. Næste badevandsanalyse ligger klar inden badesæsonen begynder 1. juni 2021.

Seneste analyseresultat viste, at badevandet ved Helnæs Sommerland er af bedste kvalitet.

Analyseresultat:

22. juli 2020
 Enterokokker  E. coli
<1 10

Badevandsanalyser 2020


Badevandsanalyse pr.

10. august 2020

22. juli 2020

24. juni 2020

26. maj 2020

Badevandsprofil

Badevandsprofilen beskriver blandt andet de fysiske, geografiske og hydrologiske egenskaber for badevandet ved denne strand. Profilen indeholder også en liste over og en vurdering af eventuelle årsager til forurening af badevandet, som kan skade de badenes sundhed.

Ifølge badevandsbekendtgørelsen (Bek. 917 af 27-06-2016) skal kommunen udarbejde badevandsprofiler for alle offentlige badestrande. I Assens Kommune har vi 12 offentlige badestrande, hvor der tages prøver af badevandet i badesæsonen (1. juni til 1. september).

Du kan se badevandsprofilen for Aa Helnæs Sommerland via nedenstående link:

Badevandsprofil for Helnæs Sommerland

Serviceoplysninger

Praktisk Information

Ved parkeringspladsen findes toiletter og information om badeforhold.

Der findes 2 redningsstationer på stranden. Én på den nordøstlige del af stranden og en på den sydvestlige del af stranden.

Parkering

Gammelhave
5631 Ebberup

Faciliteter

Bord/bænke

Toilet

Badebro

Kontakt Miljø og Natur

Tlf: 64 74 75 11

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.