icon-Ud-i-naturen

Ud i naturen

Helnæs Sommerland Strand

Badesæsonen er slut. Der udtages ikke flere badevandsprøver i år.

Om Helnæs Sommerland

Helnæs Sommerland ligger ud mod Lillebælt på sydøstenden af Helnæs. Der er parkeringsmuligheder midt i området, hvor der ligeledes findes et tørkloset. I hver ende af stranden findes grønne områder, hvor det også er muligt at slå sig ned.

Skiltning omkring forholdene på stranden findes på parkeringspladsen. Stranden er ca. 475 m lang og bredden er ca. 5 m. Strandbredden består af små og store sten med sandede områder, hvorfor ophold ved stranden primært kan ske på de to græsarealer i hver ende af stranden.

Badeområdet er lavvandet - afstanden til en vanddybde på 2 m er ca. 150 m ved normal vandstand. Ude i vandet består bunden primært af sand. Langs kystlinjen ligger bølgebrydere med omkring 20 meters mellemrum.

Der er opsat tre badebroer fordelt på hele strækningen.

Stranden ved Helnæs Sommerland.

Badesæsonen 2021 er slut

I løbet af badesæsonen mellem 1. maj og 31. august udtog kommunen 4 badevandsanalyser. Resultaterne kan du finde herunder.

Analyseresultaterne fra 2021 viste, at badevandet på Helnæs Sommerland Strand er af bedste kvalitet.

16. august 2021
 Enterokokker  E. coli
2 <10

Badevandsanalyser 2021


Badevandsanalyse pr.

16. august 2021

20. juli 2021

23. juni 2021

26. maj 2021

Badevandsprofil

Badevandsprofilen beskriver blandt andet de fysiske, geografiske og hydrologiske egenskaber for badevandet ved denne strand. Profilen indeholder også en liste over og en vurdering af eventuelle årsager til forurening af badevandet, som kan skade de badenes sundhed.

Ifølge badevandsbekendtgørelsen (Bek. 917 af 27-06-2016) skal kommunen udarbejde badevandsprofiler for alle offentlige badestrande. I Assens Kommune har vi 12 offentlige badestrande, hvor der tages prøver af badevandet i badesæsonen (1. juni til 1. september).

Du kan se badevandsprofilen for Aa Helnæs Sommerland via nedenstående link:

Badevandsprofil for Helnæs Sommerland

Serviceoplysninger

Praktisk Information

Ved parkeringspladsen findes tørkloset og information om badeforhold.

Der findes 2 redningskranse på stranden.

Parkering

Gammelhave
5631 Ebberup

Faciliteter

Bord/bænke

Toilet

Badebro

Kontakt Miljø og Natur

Tlf: 64 74 75 11

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.