icon-Ud-i-naturen

Ud i naturen

Badevandskontrol

I badesæsonen (1. juni til 1.september) bliver badevandet kontrolleret ved 12 af kommunens badestrande. Badevandsanalyser skal sikre, at vandet er sundhedsmæssigt forsvarligt at bade i. På overvågningsstationer udtages mindst 4 vandprøver, mens der på kontrolstationer tages op til 15 vandprøver i løbet af badesæsonen.

Badevandskontrollen består bl.a. af en måling for E. coli og Enterokokker, samt en visuel inspektion af vandet. Derudover indeholder analyserapporten oplysninger omkring sigtdybde, nedbør på dagen og dagen før, skydække, vindstyrke, vandtemperatur og pH.

Prøvetagning ved Feddet

Skulle badevandskvaliteten pludselig vise sig at være forringet, vil udviklingen blive fulgt meget nøje, og hvis badevandet vurderes direkte uegnet som badevand, vil kommunen sætte skilte op ved stranden og annoncere i dagspressen. På de Blå Flag strande nedtages flaget, hvis det er direkte sundhedsskadeligt at bade.

Kommunen fraråder badning inden for 100 m fra å udløb (Aborg Strand og Å Strand), da badevandskvaliteten periodevis kan være forringet.

Desuden frarådes badning 1-3 dage efter kraftigt regnskyl se evt. www.klimatilpasning.dk

Kontakt Miljø og Natur

Tlf: 64 74 75 11

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.