Afbrændingsforbud

Beredskab Fyn har d. 2.7. forlænget afbrændningsforbuddet.

Forbuddet er gældende indtil Beredskab Fyn ophæver dette.

Se, hvad du skal være særlig opmærksom på:
icon-Ud-i-naturen

Ud i naturen

Vissenbjerg-bakkerne

I bakkerne ved Vissenbjerg har du gode muligheder for at opleve landskabet via markerede stier og forskellige opholdsarealer.

I bakkerne ved Vissenbjerg har du gode muligheder for at opleve landskabet via markerede stier og forskellige opholdsarealer. Du kan også låne en GPS i Terrariet i Vissenbjerg, som har åbent alle dage fra kl. 10.00-16.00. Med GPS’en kan du følge fire naturskønne stiruter rundt i området.

Stierne på de enkelte ”landskabs-trappetrin” er lette at færdes på, mens stierne mellem trinene er stejle og ikke mulige at passere med f.eks. barnevogn.

Området er med sine ”landskabstrappetrin” udpeget som geologisk interesseområde, og du kan opleve skov, sø, kilder, lergrave, græsningsarealer, udsigtspunkter og kløfte. Afgrunden er navnet på den største kløft, som smeltevandet skabte, da de tilfrosne søer pludselig blev tømt for vand i slutningen af sidste istid.

På shelterpladsen er der en flot udsigt over landskabet, og du kan se helt over til Frøbjerg Baunehøj og Brændholt Bjerg. Ved shelterpladsen kan du også tilberede din mad på bålpladsen.

Sti ved Vissenbjergbakkerne.

Natur

Ved Afgrunden er der en meget varieret natur og et rigt fugleliv. Her har du for eksempel mulighed for at se hulrugende fugle som spætter og mejser, ligesom du i den tætte bevoksning ved lergravene kan finde mange forskellige insekter. Ved foden af skrænterne i skoven springer de mange kildevæld, og prøv at hold øje med den småbladet Milturt og Hvid Hestehov, som begge er planter, der trives i den fugtige skovbund.

Kultur

På området ved Udsigten kan du se forskellige træfigurer, der viser Røverne i Vissenbjerg. Vissenbjerg er nemlig kendt for sine røverhistorier – En del er sagn, men de har dog rod i virkeligheden. Siden middelalderen er områdets fine ler blevet brugt af teglværker til at fremstille brændte sten, og i den tidligere Vissenbjerg Kommune har der været hele 15 teglværker. I dag er der ingen tilbage.

Læs mere...

På P-pladsen ved Møllesøen og ved P-pladsen ved Lergravene finder du foldere om området. Du kan også læse mere i folderen Vissenbjerg-bakkerne.

Transport

Flere busruter mødes i Vissenbjerg, og den nord-sydgående cykelrute 79 går øst om Vissenbjerg.

Ejer

Naturstyrelsen, Assens Kommune samt private lodsejere.