icon-Ud-i-naturen

Ud i naturen

Verninge Mose

Du finder det 13,8 ha store vådområde ved Assens-landevejen. En naturperle med mulighed for selv at gå på opdagelse. Fra området er der via afmærkede vandreruter direkte afgang til Holmehave og Åsemosen.

Baggrund for vådområdet

Vådområdet blev i 2018 skabt ved at omlægge og afskære dræn. På den måde kan vandet løbe frit ud på engarealerne og om vinteren vil vandløbene i området gå over sine breder.  

Formålet med projektet er at reducere udvaskningen af kvælstof, som tilføres vandløbet og som i sidste ende påvirker vore sårbare kystvande. Verninge Mose gennemskæres af Holmehave Bæk, som løber ud i Odense Å og videre ud i Odense Fjord.  

Vådområdet ved Verninge Mose set fra luften.

Gå på opdagelse

Den anviste 2,5 km vandrerute fører dig rundt om Verninge Mose. På engen kan du finde flere forskellige arter, som kuglemuseurt, kattehale og vandmynte, der alle trives i området. I området går der også kvæg, som passer og plejer naturen til gavn for de mange plantearter.

På kortet herunder er stier og P-plads ved indgangen til området vist.

Kort med områdets stier

Se området oppe fra

Fra udkigsposten har du god udsigt til fugle, der søger føde ved søen og på engen. Her ses - afhængigt af årstiden - gæs, ænder, vadefugle på træk. I sensommeren spæner små flokke af stære rundt og leder efter smådyr i det korte græs.

Nyd udsigten fra platformen

Du kan få det store overblik fra en platform af træ.  Alt efter årstid kan du være heldig at opleve det rige fugleliv, der findes i området. Det kan være det bynkefuglen, det ynglende vibepar eller den røde glente, som søger føde i det åbne land.

Ejer

Private lodsejere.

Serviceoplysninger

Praktisk Information

Der findes en 2,5 km vandrerute i området.

Der adgang til vådområdet fra Neversvej og Fuglekildevej.

Det er ikke tilladt at have hund eller hest med ind i området.

Parkering

Neversvej
5690 Tommerup

Der er mulighed for at parkere ved Neversvej med direkte adgang til Verninge Mose.

Faciliteter

Udsigtspunkt

Kontakt Miljø og Natur

Tlf: 64 74 75 11

OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.