icon-Ud-i-naturen

Ud i naturen

Torø stien

I dag kan man gå helt over til Torø uden at få våde fødder, men det var faktisk først så sent som i midten af 1990'erne, at Torø blev landfast med Torø Huse.

Tidligere kunne man sejle hele vejen rundt om Torø, men pga. havstrømmenes materialetransport, er der fra begyndelsen af 1970'erne til midten af 1990'erne sket det, at sandtilførslen er vokset på tværs af Torø Sund og har gjort Torø landfast med Torø Huse.

Sandtangen mellem Torø og Torø Huse kaldes Drejet.

Hvor må man vandre?

Torø ejes af Københavns Lærerforening, hvilket betyder, at man som besøgende på Torø skal vise det hensyn kun at benytte sig af det afmærkede stiforløb.

Torø stien.

Natur

Torø er på 65 ha, og det højeste punkt ligger 9 meter over havet.

Strandengsområderne er meget værdifulde for dyre- og plantelivet. Her findes mange forskellige planter som fx strandmalurt, gul snerre, engelskgræs og mange flere. Fra strandbredden kan der ofte ses både marsvin, sæler, og mange ande- og vadefugle.

Kulturmiljøer/historie

Torø huse er et lille hyggeligt fiskerleje, hvor komponisten til ”Tango Jalousie”, Jacob Gade, boede i en periode.

På og omkring Torø er der fundet flere spor fra oldtiden der går helt tilbage til Ertebølletiden for 4-5.000 år siden. På vestspidsen af øen er rejst et kors, hvor der i forbindelse med grusgravning blev fundet en grav med skeletterne fra en voksen og to børn. Graven menes at stamme fra den tidlige oldtid.

Torø er kendt som grosserer Harald Plums eget lille kongerige. Harald Plum (1881-1929) voksede op i et velhavende købmandshjem i Assens. Han opbyggede en international handelskoncern med bl.a. konserves og smør, og blev meget velhavende. I 1917 købte han Torø  for at oprette et ferie- og mødested for sin slægt. Forretningsimperiet brød nogle år senere sammen som følge af ikke mindst kommunisternes magtovertagelse i Rusland - et sammenbruddet der trak Landmandsbanken med i faldet i 1922. Harald Plum, der i eftertiden blev kaldt "Gullaschbaronen," fik genrejst sin virksomhed, men koncernen krakkede i 1929, og han tog livet af sig selv i sit hus på Torø.

Serviceoplysninger

Praktisk Information

Der findes toilet og drikkevand ved forsamlingshuset.

Hvis I ønsker at gå en længere tur er det muligt at gå helt til Assens.

Yderlig Information

Link til mere information om Torø Huse - Assens stien findes længere nede på siden.

Parkering

Fiskemaen
5610 Assens

Parkering kan ske på P-pladsen ved Torø Huse Forsamlingshus.

Faciliteter

Toilet

Bord/bænke

Drikkevand

Kontakt Miljø og Natur

Åbningstider:
Mandag-onsdag 10-15
Torsdag 10-17
Fredag 10-13

Tlf: 64 74 75 11

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.