Afbrændingsforbud

Beredskab Fyn har d. 2.7. forlænget afbrændningsforbuddet.

Forbuddet er gældende indtil Beredskab Fyn ophæver dette.

Se, hvad du skal være særlig opmærksom på:
icon-Ud-i-naturen

Ud i naturen

Torø stien

I dag kan man gå helt over til Torø uden at få våde fødder, men det var faktisk først så sent som i midten af 1990'erne, at Torø blev landfast med Torø Huse.

Tidligere kunne man sejle hele vejen rundt om Torø, men pga. havstrømmenes materialetransport, er der fra begyndelsen af 1970-erne til midten af 1990-erne sket det, at sandtilføringen er vokset på tværs af Torø Sund og har gjort Torø landfast med Torø Huse.

Sandtangen mellem Torø og Torø Huse kaldes Drejet.

Torø er ejet af Københavns lærerforening, hvilket betyder, at man som besøgende på Torø skal vise det hensyn kun at benytte sig af det afmærkede stiforløb.

Torø stien.

Natur

Strandengsområderne både på Torø Vest for Torø Huse og ved Noret er meget værdifulde for dyre og plantelivet. Her kan man se mange ande- og vadefugle som kan observeres fra stranden. På strandengene findes der mange forskellige planter bl.a. strandmalurt, gul snerre, engelskgræs m.fl. Fra strandbredden kan der desuden ofte ses både marsvin og sæler.

Kulturmiljøer/historie

Torø huse er et lille hyggeligt fiskerleje hvor komponisten til ”Tango Jalousie” Jacob Gade i en periode boede.

På og omkring Torø er der fundet flere spor fra oldtiden der går helt tilbage til Ertebølletiden. På Vest spidsen af øen er rejst et kors på et sted, hvor der i forbindelse med grusgravning blev fundet en grav med skeletter af en voksen og to børn. Graven menes at kunne stamme fra tidlig oldtid.

Ejer

Københavns Lærerforening.

Kontakt Miljø og Natur

Åbningstider:
Mandag-onsdag mellem kl. 10-15
Torsdag mellem kl. 10-17
Fredag mellem kl. 10-13

Tlf: 64 74 75 11

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.