icon-Ud-i-naturen

Ud i naturen

Klakkebjerg og Brænde Ådal

Brænde Ådal står som et af de smukkeste og mest varierede områder på Fyn. En tur gennem ådalen er som en rejse gennem tid.

Der er gode muligheder for at opleve landskabet via et afmærket stiforløb. Du kan vælge enten at starte fra Kerte og gå ned ad Mølleknappe eller fra p-pladsen ved Skovbrynet.

Dele af området er egnede for gangbesværede og barnevogne, men stiforløbene ved udsigtspunkterne og de stejle ådalskrænter er ikke egnede.

Brænde Å.

Landskab

På turen kan du opleve Brænde Å, der er et af Fyns smukkeste vandløb, og med sine 28 km er det Vestfyns længste vandløb. Det smukke og snoede vandløb har sit udspring nær Tommerup Stationsby. Fra Aarup til Håre løber åen nogle steder i en 20 meter dyb ådal, som blev skabt af smeltevand slutningen af sidste istid. Vandet falder op mod 40 meter over en strækning på 9 km. Åen har bevaret sit oprindelige forløb og snor sig derfor naturligt og smukt i landskabet.

Natur

Området omkring Klakkebjerg og Brænde Ådal rummer en meget varieret natur. Ved Klakkebjerg findes noget, der ellers sjældent ses på Fyn – nemlig lyng. Der har været foretaget flere rydninger i området, og den fælles mission er at genskabe området, så lyngen igen kommer til sin ret. Engarealerne langs åen indeholder mange spændende blomster og planter. På en tur i området kan du også være heldig at spotte mange forskellige fugle. Ravn, Rød Glente, Fiskeørn, Isfugl og Vandstær er blandt dem, du kan være heldig at se.

Majgøgeurt.

Oplev også...

I det kuperede terræn er der opført et shelter. Shelteret kan du frit benytte til overnatning efter først til mølle-princippet.

I tilknytning til shelteret er der et bålsted, hvor du kan lave mad eller få varmen. Vær dog opmærksom på områdets tilstand, når du bruger bålpladsen, da området i perioder hen over sommeren kan være meget tørt og derfor nemt kan brænde.

Shelter ved Klakkebjerg.

Læs mere her...

Du finder foldere om området ved Kerte Kirke og P-pladsen ved Skovbrynet.

Ejer

Naturstyrelsen og private lodsejere.

Kontakt Miljø og Natur

Åbningstider:
Mandag-onsdag mellem kl. 10-15
Torsdag mellem kl. 10-17
Fredag mellem kl. 10-13

Tlf: 64 74 75 11

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.