icon-Ud-i-naturen

Ud i naturen

Haarby Vådområde

Den brede ådal nord for Haarby gemmer på en dejlig naturperle med adgang for offentligheden. En skiltet vandrerute på 2,2 km fører dig gennem et varieret landskab over våde enge, den smukt slyngede Haarby Å, fugtigt krat, levende hegn og Haarbys små gyder.

Vand giver liv

Det varierede landskab med åens grusbanker, strømmende vand, levende grønne hegn, tætte krat, høje træer, og de lysåbne, våde enge med vandhuller er levested for en stor mangfoldighed af arter.

Arter som har forskellige krav til omgivelserne, men har til fælles at de tiltrækkes af vand. I Haarby Vådområde kan man derfor opleve mange arter af fugle, insekter, padder og planter.

Haarby Vådområde set fra luften.

Vådområdet etableret 2014

Et 32 ha stort område - primært tidligere landbrugsjord - blev i 2014 udlagt til vådområde. Haarby Å blev genslynget, to nye lavvandede søer blev gravet ud, og vandstanden i området hævet.

Projektet har til formål at tilbageholde kvælstof og dermed forbedre miljøet i Helnæs Bugt, som Haarby Å løber ud i. I forbindelse med store regnmængder tilbageholder området regnvand og fungerer således som klimatilpasning.

Du kan læse mere om projektet på plancher langs med stien, der går igennem området.

Udkigspost i Haarby Vådområde.

Se området oppe fra

Fra udkigsposten har du god udsigt til fugle, der søger føde ved søen og på engen. Her ses - afhængigt af årstiden - gæs, ænder, vadefugle på træk. I sensommeren spæner små flokke af stære rundt og leder efter smådyr i det korte græs.

Adgang fra Holmevej.

Vandrerute

En skiltet vandrerute på 2,2 km fører dig gennem et varieret landskab over våde enge, den smukt slyngede Haarby Å, fugtigt krat, levende hegn og Haarbys små gyder. Vandreruten går over privat jord, hvor lodsejerne venligst har givet mulighed for offentlig færdsel. Hold dig derfor venligst på de anlagte stier og markveje.

Ejer

Private lodsejere.

Serviceoplysninger

Praktisk Information

Der findes en 2,2 km vandrerute i området.

Der adgang til vådområdet fra Holmevej og Linien.

Vandreruten går over privat jord, hvor lodsejerne venligst har givet mulighed for offentlig færdsel. Hold dig derfor venligst på de anlagte stier og markveje.

Folder

Folder om Haarby Vådområde findes længere nede på siden. Der findes også papirfoldere i folderkassen ved fugletårnet/udkigsposten.

Parkering

Postvænget 1
5683 Haarby

Der er mulighed for at parkere ved REMA 1000 på Algade/Postvænget.

Faciliteter

Udsigtspunkt

Kontakt Miljø og Natur

Tlf: 64 74 75 11

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.