icon-Ud-i-naturen

Ud i naturen

Rød 2 - Fiskerhusene

I Lillebælt var ålefiskeriet fra midten af 1800-tallet en blomstrende forretning.

Dog var der i lang tid ingen erhvervsfiskere på Bågø, fordi godset Wedellsborg, der på den tid ejede Bågø, ikke var interesseret i, at fiskere slog sig ned på øen. Måske fordi man andre steder havde set en del ballade mellem ålefiskere og andre beboere i området.

Alligevel kommer fiskeriet til Baagø, og i 1920'eme er der 5 familier, der udelukkende ernærer sig ved at fiske.

Den første, der slår sig ned i Fiskerhusene, er Hans Jørgen Hansen i 1901.

Han fortæller til Fyns Tidende i 1954: "Jeg byggede mit hus på en ørken af sand, som var skyllet op af havet. Det var øens første fiskerhus, og det kostede mig 2.600 kr. Før loven i 1916 blev gennemført, købte jeg huset af greven, da gav jeg 700 kr., og de dyreste gårde kostede dengang 12-14.000 kr. Da loven var kommet, lå priserne i et ganske andet niveau."
Til sammenligning kostede en tilsvarende gård på Fyn på den tid ca. 40.000 kr.

Fiskeriet på Bågø blev dog aldrig rigtig stort, som det for eksemplet var på Aarø.
Udover at fiskeriet ikke fik noget stort omfang, blev det også relativt kortvarigt. Hans Jørgen Hansen blev øens første fisker i 1901, og hans søn, Jeppe Hansen, blev den sidste erhvervsfisker på Bågø. Erhvervsfiskeriet sluttede med Jeppes død i 1972.

I skemaet her kan du se, hvem der gennem tiden har boet i de 5 huse. Hvis du står på stranden og kigge på husene, passer listen fra venstre mod højre.

Valentin Hansen
I huset nærmest havnen boede fra 1906 til 1935 Valentin Hansen. Denne Valentin
blev særligt bemærket af Achton Friss, der i De Danskes Øer (1927) beskriver ham således:
Han er en brilliant Type, min Fisker her, med et alvorligt, regelmæssigt og smukt Ansigt, og en Mand der kan tale og vælger smukke ord. Hvilken Form for Almue, vi har i dette Land, tænker jeg.
(Achton Friss 1927).

Valentin Hansen omkom 8 år senere i en drukneulykke sammen med nabosønnen Jørgen. På dette tidspunkt var der ingen egentlig havn på øen, og fiskerne måtte derfor ro ud til deres både, der lå for anker et stykke fra kysten. Valentin og Jørgens jolle kæntrede, da de den 17. september 1935 under et stormvejr forsøgte sig med sådan en tur.

Ulykken er beskrevet af strandfoged Simon Hansen:

"Tilstilles tjenstlig Politikontoret i Assens.
Undertegnede Strandfoged for Baagø Sogn attesterer herved at der Tirsdag d. 17-9-1935 kl. 16.40 er sket en Søulykke ved Fiskerhusene paa Baagø Sydstrand hvor Fisker Vallentin Andersen f.d. 22-11-1880 og Fisker Jørgen Christian Nielsen f.d. 28-2-1902 er Druknet.
Cirka 100 Meter fra Land under Forsøg på at sejle ud til deres Fiskerbaade i en Pram da kom der en Sø og fyldte Prammen med Vand og de sank lige af Bunden til, 2 Baade forsøgte at sejle ud for at bjerge dem men kunde ikke gaa ud paa Grund af Storm.
Cirka en time efter skyllede de i Land og der blev sendt Bud til Assens efter Læge og Falks men der var intet at udrette, Døden var indtraadt."
Baagø den 17-9-1935, S. Hansen Strandfoged

På skiltet ser du Valentin Hansen i Achton Friis' streg.

Kort tid efter Valentin og Jørgens død påbegyndes byggeriet af Bågø havn. Havnen stod færdig i 1938, og selv om det er nærliggende at tro det, er der formentlig ingen sammenhæng mellem ulykken og havnebyggeriet. Beslutningen om havneprojektet var i hvert tilfælde allerede truffet i sommeren 1935.

Frem til 1938 var Bågøs eneste havn en lille anløbsbro til Turisten, som øens færge på den tid hed.

Kontakt Miljø og Natur

Åbningstider:
Mandag-onsdag mellem kl. 10-15
Torsdag mellem kl. 10-17
Fredag mellem kl. 10-13

Tlf: 64 74 75 11

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.