icon-Ud-i-naturen

Ud i naturen

Gul 6 - Husmandsstederne

Nymose og Gammelmose var ejet af øens gårdejere, der i 1950’erne besluttede at dræne moserne. Det var primært gårdejerne, som ville få gavn af dræningen, men man argumenterede med, at også husmandsstederne, som havde jord stødende op til mosejorden, ville få gavn af dræningen.

Gammelmoses åbne land

Dræningen blev gennemført i årene 1960-62. Gammelmose henligger i dag som landbrugsjord, og her kan vi møde mange af de arter, der knytter sig til denne type åbent landskab f.eks. rådyr, fasaner, harer og sanglærker.

Haren - Lepus europaeus

Beskrivelse: Haren bliver 60-70 cm, med en vægt på 3-6 kg. Den har meget lange ører og lange, kraftige bagben. Den har gråbrun pels med hvidlig bug. Den har store øjne og mørke ørespidser samt mørk overside på halen.

Haren kan forveksles med en vild kanin, men kaniner har noget kortere ører og bagben, og har ikke de sorte aftegninger på ører og hale.

Levested: Haren lever primært i det åbne land, hvor den kan se og høre eventuelle fjender på lang afstand, men den kan også ses i skove og haver.

Føde: Haren lever af græs og urter om sommeren, og om vinteren æder den også bær og bark. Den kan i denne tid gøre stor skade på unge træer.

Vidste du det? Med en topfart på omkring 80 km/t er haren et af Danmarks hurtigste pattedyr.

Billede 1: Selv om haren er Danmarks hurtigste pattedyr, prøver den altid først at gemme sig. Her ser du haren ligge og trykke sig, om et øjeblik vil den skyde afsted med op til 80 km/t.

Stæren - Sturnus vulgaris

Beskrivelse:
Stæren er nært tilknyttet mennesker og er derfor en velkendt fugl for de fleste. Den kan ikke rigtig forveksles med andre arter. Stæren er overvejende sort. Om sommeren har fjerdragten en flot blågrøn og lilla metalglans, om vinteren er ryggen mere brunlig og undersiden hvidplettet. Om sommeren er næbbet gult, om vinteren er det sort. Stærens sang er også karakteristisk. Den er meget varieret og indeholder bl.a. præcise efterligninger af andre fugles lyde, men også f.eks. af mobiltelefoners forskellige melodier.

Levested:
I Danmark er stæren en meget almindelig og vidt udbredt art, som yngler ved bebyggelse eller i gamle løvskove. Stæren yngler i huller i træer, under tagskæg eller gerne i redekasser. Som redemateriale anvendes bl.a. malurt og kodriver, der udskiftes i hele rugeperioden. Det mindsker mængden af utøj i reden. Stæren er ligesom gøgen redesnylter. Stærehunner kan lægge deres æg i andre stæres reder. Derfor vogter stæren nidkært sin rede mod evt. snyltende artsfæller, og hunnen kaster fremmede æg ud af sin rede, før den selv er begyndt at lægge æg. I sidste halvdel af september kan man opleve, at stærene dukker op ved redestedet igen og begynder at synge. Det er ikke for at få et nyt kuld unger på vingerne, men for at fjerne gammelt redemateriale og dermed parasitter, som ellers kunne have overvintret til næste ynglesæson.

Føde:
Stæren er ganske alsidig i sit fødevalg. Den lever især af insekter, orme og snegle, og om efteråret og vinteren af frugter og bær. Føden finder den især på græsplæner samt afgræssede enge. Den almindeligste føde til ungerne er stankelben- og sommerfuglelarver. Ungerne har brug for en varieret føde for at trives, så de voksne stære må søge føde forskellige steder.

Kontakt Miljø og Natur

Åbningstider:
Mandag-onsdag mellem kl. 10-15
Torsdag mellem kl. 10-17
Fredag mellem kl. 10-13

Tlf: 64 74 75 11

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.