icon-Ud-i-naturen

Ud i naturen

Gul 1 - Stormfloden

Som du kan læse på skiltet stod Bågø den 13. november 1872 delvist under vand. Vandstanden stod 3,52 m over dagligt vande, og Bågø var kun ¼ af sin normale størrelse. Det var altså muligt at sejle direkte ind i Bågø by. Og selv om ingen mennesker omkom på Bågø, gik det hårdt ud over materiel og dyr. Herunder kan du læse om, hvordan det gik på 3 af øens gårde.

Gård 11
Hos gårdfæster Niels Pedersen på gård 11 trængte der vand ind i alle bygninger. Familien blev nødt til at søge ly oppe på loftet, for at komme væk fra vandmasserne. På gården druknede 8 køer og 1 gris. I dag kan man se, hvor højt vandet stod på højvandsmærket ved siden af hoveddøren, og ved indkørslen til gården står en stor sten, hvor højvandsmærket også er markeret.

Fyret
Nede hos fyrkonen Kirsten blev stuehuset ødelagt. Hendes 2 køer og fårene samt et enkelt svin måtte lade livet til vandmasserne.

Møllen
På Bågø mølle gik det ikke anderledes. Familien var ved at slagte gris, da vandet kom ind gennem vinduerne og dørene. Man slæbte de ny slagtede grise med på loftet, men mølleren var sulten og snuppede nogle nybagte brød med fra en bjælke, nu manglede kun smørelsen. Manden var heldig og fangede en smørkrukke, der kom sejlende gennem lokalet nedenunder, og møllerfamilien sultede ikke på stormflodsnatten. Generelt gik det mest ud over kreaturerne. De fleste druknede og flød ud gennem stalddørene.

Har du lyst til at læse mere om katastrofen i november 1872, så klik her:

http://www.kristeligt-dagblad.dk/liv-sj%C3%A6l/da-stormfloden-ramte-lolland-falster

Selv om alle Bågø-boere slap med livet i behold, var situationen alvorlig nok.
En stor del af bøndernes dyr druknede, kornstakke blev skyllet i havet, 100 tønder kartofler forsvandt. Sand og tang blev efterladt på markerne, hvilket gjorde dem ubrugelige i flere år. Huse og indbo blev fuldstændigt ødelagt. Kort sagt havde flere familier mistet både hjem og livsgrundlag.

Men selv i 1872 kunne der være erstatning at hente gennem CENTRALCOMITEEN I KJØBENHAVN- Sectionen til Understøttelse af de Nødlidende ved Stormfloden 1872.

Skrivelsen fra København til Amtsrådene lød:
" De, hvem Hjælpen hovedsagelig bør komme til gode, ville være: Husmænd med eller uden Jord, som have mistet eller faaet ødelagt deres Hus, Kreaturer, Klædningsstykker, Bohave ---Inderster, Arbejdsfolk, Tyender, Haandværksfolk, der have havt lignende Tab, -- Fiskere, Baadførere o. desl, som have mistet deres Redskaber, Baade, Husgeraad, Klæder, Bohave, --Kvinder og Børn, der have mistet deres Forsørgere og derved ere blevne hjælpeløse - og alle Andre, der ere stillede paa lige Vis og som ikke af deres Foresatte, Herskab eller Husbond blive hjulpne."
Sognerådet skrev og ansøgte om 3379 rigsdaler for skader på 22 husstande, men kun 16 husstande fik hjælp. De fik tilsammen 290 rdl.! (Janne Hartvig Jensen).

Kontakt Miljø og Natur

Åbningstider:
Mandag-onsdag mellem kl. 10-15
Torsdag mellem kl. 10-17
Fredag mellem kl. 10-13

Tlf: 64 74 75 11

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.