icon-Ud-i-naturen

Ud i naturen

Grøn 4 - Strandengen

Strandengen er beskyttet i forhold til naturbeskyttelseslovens §3. En strandeng er et lavtliggende, saltvandspåvirket, vegetationsdækket område langs kysten. Vegetationen domineres af salttålende græsser og urter.

Strandengen kan deles op i tre zoner:

Nedre zone, som er hyppigt oversvømmet og indeholder planter, som er salttolerante og kan tåle oversvømmelse. Midterste zone, som ikke oversvømmes så tit, indeholder ofte forskellige græsser.
Øvre zone, som ikke oversvømmes. Denne zone betegnes af og til som et strandoverdrev.

Strandoverdrevet er saltpræget, og her vokser planter, som tolererer nogen salt. Der kan også forekomme krat og trægrupper. Vegetationen på strandoverdrevene ligner vegetationen på indlandsoverdrevene en del. Man ser ofte græsser og flerårige urter. (Naturstyrelsen strandenge og overdrev)

Strandengen byder på mange forskelligartede levemuligheder for ynglende, trækkende og overvintrende fugle. På de vegetationsløse vadeflader findes flere smådyr, som mange vadefugle og måger ynder at spise. Fuglene kan forekomme i flokke på flere tusinde. (Naturstyrelsen strandenge)

Nordvest for Bågø ligger Egholm. Stedet er hjemsted for en hættemågekoloni. I gamle dage samlede man mågeæg på Egholm, i Vestermosen og i Gammelmose. Æggene blev solgt til Tyskland, hvor man producerede æggepulver af dem. Hver anden dag kunne man samle omkring 3.000 æg, og man blev afregnet med 10 15 øre pr. æg. Hættemågen er i dag fredet.

Tre af strandengens planter:

Kveller: Salicornia europaea

En enårig plante, der er meget salttolerant. Planten har kødfulde stængler med små tykke blade, der omslutter stænglen. Planten lever kun i saltprægede områder som strandenge og vader. Kvellerne er spiselige, smager tydeligt salt og kan bruges i eksempelvis salater.

Kveller er tilpasset til at gro i de saltmættede strandenge. Planten kan optage salt og er i stand til at nedbringe saltindholdet ved at lagre vand og således komme under toleranceniveauet. Det giver planten mulighed for at vokse, hvor den gør.

Kveller findes på den våde del af strandengen. Farven varierer fra lysegrøn til rød. Nogen siger: "Jo rødere, jo mere salt". Prøv at smage efter.

Strandasters: Aster tripolium

Strandasters er en glat, opretstående urt med kødede, linje- eller lancetformede blade og kurve i stor, halvskærmformet blomsterstand. Kurven består af randblomster med blåviolette, tungeformede kroner og skiveblomster med gule, rørformede kroner. Frugten er en nød med hårformet fnok. Strandastersen er en flerårig urt.

Strandasters er måske strandengens smukkeste plante, og den er også spiselig. Den smager salt, saftigt og af hav. De nederste tykkeste og lyseste blade er lækrest, og de skal helst plukkes inden blomstringen.

Strandvejbred: Plantago maritima

En 10-30 cm høj urt, med grundstillet roset af blade. De enkelte blade er linjeformede, kødfulde og helrandede. Planten er flerårig og vokser på strandenge og langs veje. Man finder planten i alle strandengens zoner undtagen på vaden.

Strandvejbred kan være en undselig plante, men kendes nemmest på sine blomster/frøstand samt de kødfulde, smalle blade. NB: Selv om strandengen er lidt af et spisekammer, så husk altid at være 100% sikker, når du plukker og spiser noget. Der findes også her giftige planter. Eksempelvis kan strandvejbred forveksles med strandtrehage, som under uheldige forhold kan være meget giftig.

Kontakt Miljø og Natur

Åbningstider:
Mandag-onsdag mellem kl. 10-15
Torsdag mellem kl. 10-17
Fredag mellem kl. 10-13

Tlf: 64 74 75 11

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.