icon-Ud-i-naturen

Ud i naturen

Grøn 3 - Havørnen

Havørnen er en naturlig del af den danske natur og har i gammel tid (før 1800) været ganske udbredt, men i 1800-tallet begyndte man at bekæmpe rovfugle som skadedyr, hvilket førte til, at havørnen blev udryddet i Danmark omkring år 1900. Heldigvis genindvandrede havørnen i 1995, og i 2014 blev der registreret 61 ynglende par, hvilket er samme niveau som i midten af 1800-tallet.

Beskrivelse:

Havørnen er 78-102 cm med et vingefang på 180-244 cm. Forkrop og hoved er i lysegule eller gråbrune farver, mens undersiden er ensartet mørk. Halen er hos voksne fugle karakteristisk hvid, og der findes hvide dækfjer på vingerne. Ørnen er udstyret med et stort kraftigt næb, der minder om en boltsaks.

Havørnen flyver ofte med spredte håndsvingfjer, så vingekanten bliver rektangulær. Havørnen kaldes på grund af dens udseende i flugten populært for en "flyvende dør".

Havørnen er en ivrig ådselsæder og ses derfor ofte sammen med kragefugle.

Levevis:

Havørnens primære bytte er fisk og i mindre grad fugle, der opholder sig ved vandet. En sjælden gang tager den også pattedyr. Havørnen er stor og stærk, men ikke særlig hurtig, derfor går den fortrinsvis efter syge og svækkede fugle og pattedyr, mens fisk fanges i bagholdsangreb. Havørnen har en speciel teknik, når den jager svømmefugle. Ved at flyve lavt ned over byttefuglen igen og igen tvinger den fuglen til at dykke. På den måde trætter havørnen sit bytte, som på grund af udmattelsen bliver et let offer. Havørnen tager også meget gerne ådsler, de er jo nemme at fange. 

Havørne bliver først kønsmodne i en alder af 5-7 år, hvor fuglene danner par og finder territorier, som de holder hele deres liv. Reden bygges oftest højt til vejrs i gamle løvtræer og i nærheden af store vandflader, kyst eller større søer.

Udbredelse/status:

Havørnen er en naturlig del af den danske natur og har i gammel tid (før 1800) været ganske udbredt, men i 1800-tallet begyndte man at bekæmpe rovfugle som skadedyr, hvilket førte til, at havørnen blev udryddet i Danmark omkring år 1900. Heldigvis genindvandrede havørnen i 1995, og i 2014 blev der registreret 61 ynglende par, hvilket er samme niveau som i midten af 1800-tallet.
Bestanden er forsat jævnt stigende, og havørnen er blevet et langt mere almindeligt syn i den danske natur.

Kontakt Miljø og Natur

Åbningstider:
Mandag-onsdag mellem kl. 10-15
Torsdag mellem kl. 10-17
Fredag mellem kl. 10-13

Tlf: 64 74 75 11

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.