icon-Ud-i-naturen

Ud i naturen

Grøn 2 - Bågø Kirke

Bågø Kirke er opført i gule sten og består af et langhus med et tårn i den vestlige ende. Oprindeligt havde kirkens tårn pyramidespir over 4 spidsgavle, men i 1930 blev tårnet ændret til sit nuværende udseende.

Kirken på Bågø blev opført i 1861. Det var mest af praktiske grunde, at man valgte at få egen kirke på øen. Før Bågøs kirke blev opført, skulle Bågøs beboere til Assens for at komme i kirke. Det var både dyrt og besværligt, og derfor kom Bågøs beboere kun sjældent i kirke. Kirken blev indviet den 3. november 1861 og var selvstændig fra starten. Bågø selv hørte under Wedellsborg Gods og overgik først til selveje i 1916.

Kirken består i dag af et stort åbent rum med 125 siddepladser. Gulvet er hævet ét trin ved alteret.
Kirkens første orgel var et harmonium, det i 1917 blev skænket af en lokal beboer, som ønskede at være anonym. Senere fik kirken en afløser for dette orgel, som også er borte. Det nuværende orgel stammer fra Saxild kirke. Selve orglet kostede ikke noget, men man skulle betale for annonce samt transport af orglet.

Kirkeskibet er bygget af en lokal, fingersnild driftsleder Bent Winther-Frandsen. Det tog ham ca. 800 arbejdstimer at bygge det. Skibet er en detaljeret kopi af det gamle danske linjeskib Fredericus Quartus fra 1697, som var datidens største orlogsskib.

Kirken var udstyret med 2 klokker, den første stammede fra kirkens oprindelse og havde en sær klang, den mindste stammede fra Bågø fyr og blev brugt til at kime ved højtider. I anledning at kirkens 125 års jubilæum bestilte man en større klokke med en god klang, som stadig findes i kirken. I 2002 blev den lille klokke skænket til Bågø fyrs venner og findes nu igen i fyret. At være præst på Bågø har nok ikke altid været lige nemt, som det fremgår af følgende citat.

Pastor Jens Sørensen Voldum skriver i sine erindringer:
Jeg blev ordineret af Biskob Engelstoft i Sct. Knuds Kirke den 16. April 1880. Den 2. Maj indsatte jeg mig selv i Baagø Kirke, da den gamle Provst ikke holdt af at faa en Sejltur derover. Ca. 14 Dage derefter døde min Provst. Jeg var tilstede ved hans Begravelse. Paa Baagø fik jeg sjældent Indtryk af at min Prædiken havde haft taknemmelige Tilhørere; og Tanken om, at en god eller daarlig Prædiken maaske gør lige lidt Indtryk, virker meget nedtrykkende. Det kan næsten dræbe Ordet i ens Mund. Og naar jeg kom ud mellem Folk, var det saa vanskeligt at faa dem i Tale om kristelige Emner; ja endog blot om saadanne, der laa lidt udenfor det daglige Livs omraade. Det var da heller ikke i nogen ret høj Grad bleven Skik og Brug endnu at gaa i Kirke. Ganske vist var der gerne en Snes Mennesker i Kirke, hvad der er en større Procent af 240, end der gaar de fleste Steder i Landet, men om Høsten og paa Søndage før og efter Hovedfesterne, var der ofte slet ingen i Kirke. Af Folk, der alle bor nær ved Kirken, kunne man imidlertid nok vente en større Procent end af dem, der har lang Vej at gaa, og i hvert Fald er det altid mere opmuntrende at prædike for flere end for færre, bortset fra, om de repræsenterer en større eller mindre Folkemængde. Og det vigtigste er om de, der kommer er taknemmelige Tilhørere. Det er mere værd, at nogle faa gaar hyppigt i Kirke, end om alle kommer sjældent, selv om det ugentlige Antal er ens.

Bågø’s sidste præst stopper i 1956, siden er de kirkelige handlinger blevet forestået af præster fra Assens.

Kontakt Miljø og Natur

Åbningstider:
Mandag-onsdag mellem kl. 10-15
Torsdag mellem kl. 10-17
Fredag mellem kl. 10-13

Tlf: 64 74 75 11

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.