icon-Ud-i-naturen

Ud i naturen

Blå 5 - Nymosen

Dræning af Nymosen

Fra gammel tid har op mod en 1/3 af Bågø været dækket af mose og vandhuller. I takt med landbrugets automatisering opstår behov og mulighed for at lægge mere land under plov.

I slutningen af 1950’erne bliver et dræningsprojekt sat vi værk. Øens bønder vil sammen med Hedeselskabet dræne Nymose og Gammelmose med det formål at anvende moserne til landbrugsjord. Mosen var på det tidspunkt ejet af flere gårde, som hver havde ca. 3 parceller i mosen. Mosen havde hidtil leveret rør til tagene på øens huse. Man gravede også tørv i mosen til gårdene og øens mejeri, men sognerådsformanden, Otto Jørgensen, argumenterede med, at tørvelaget var for tyndt til effektiv udnyttelse, så modstanden til projektet kom mest fra de jagt- og naturinteresserede folk i området.

For at dræne mosen graver man åbne kanaler i både Gammelmose og Nymose. Kanalerne ender ud ved en pumpestation, som pumper vandet ud i Vestermosen. I arealerne omkring de åbne kanaler etableres der nedgravede drænrør og brønde, med mulighed for at spule rørene, hvis de skulle stoppe til (frit efter Janne Hartvig Jensen, Baagø gennem tiderne).

Det viste sig, at dele af mosen ikke var egnet til afgrødedyrkning. Man lod være med at dyrke Nymose-området, og det begyndte hurtigt at springe i skov. I dag står Nymosen primært med birkeskov, og vil du vide mere om naturen i Nymose, så gå til punkt Rød 3.

Bågø i slutningen af 1800-tallet.
Bågø i dag.

Kontakt Miljø og Natur

Åbningstider:
Mandag-onsdag mellem kl. 10-15
Torsdag mellem kl. 10-17
Fredag mellem kl. 10-13

Tlf: 64 74 75 11

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.