icon-Ud-i-naturen

Ud i naturen

Blå 4 - Strandtudsen

Strandtudsen er en lille, tætbygget tudse, der bliver mellem 4 og 8 cm lang. De ret korte bagben gør, at den løber mere end den hopper. Hanner og hunner er næsten lige store.

Strandtudsen - Epidalea Calamita

Beskrivelse:
Bliver 4-8 cm lang. Kendetegn er en svovlgul stribe midt ned ad ryggen.

Levested:
Strandtudsen lever gerne i klitter, ferske enge, langs kyster og i vandhuller.

Yngletid:
Strandtudsen yngler fra slutningen af april til begyndelsen af juli.

Bevaringsstatus:
Arten er fredet i Danmark.

Strandtudsen udspiler sin kvækpose for at komme med sit karakteristiske kvæk.

Strandtudsen kan kendes fra de andre tudser på den tydelige gule stribe ned langs midten af ryggen. Nogle strandtudser kan dog mangle striben. Ryggen er grå eller brunlig med rødbrune eller mørkegrønne pletter. Desuden kendes den på de gulgrønne øjne. Hannen har i yngletiden en stor blålig eller lilla kvækpose under struben. Den kvækker næsten kun om natten, og et større kor af strandtudser kan høres op til 2 km væk. Lyden er en rullende, langstrakt snerren, som kan minde om natravnens stemme eller om lyden af et elektrisk bor, der presses mod en hård mur.

Padder, som tudserne hører til, har ikke skæl i modsætning til deres nærmeste slægtninge, krybdyrene, og deres æg har ikke nogen hård skal, der beskytter mod udtørring.

Strandtudsen er en af Danmarks tre tudsearter, som også omfatter grønbroget tudse og skrubtudse.

Padder generelt:
Padder er dyr med tynd, blød fugtig hud, der lever i ferskvand eller på land, men som yngler i vand og lægger æg. Det gør de, fordi deres æg ikke har nogen hård skal, som beskytter mod udtørring. De voksne dyr ånder med lunger, larverne med gæller.
Deres kropstemperatur varierer i modsætning til pattedyrs og fugles.

Prøv selv:
Prøv at lyde som en tudse. Hvor langt væk kan du høres? Strandtudsens kald kan høres på op til 2 km’s afstand.

Her kan du høre strandtudsen.

Strandtudsen passer godt på sit ynglested. Strandtudsehanner, der har ynglet flere gange samme sted, er ofte trofaste mod ynglestedet. Hvis ynglestedet ødelægges, kan det betyde, at end ikke nye vandhuller kan tiltrække disse hanner, og de vil derfor ikke yngle.

Kontakt Miljø og Natur

Åbningstider:
Mandag-onsdag mellem kl. 10-15
Torsdag mellem kl. 10-17
Fredag mellem kl. 10-13

Tlf: 64 74 75 11

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.