icon-Ud-i-naturen

Ud i naturen

På tur med hund

I Assens Kommune finder du fire hundeskove, hvor du kan gå tur med din hund uden snor. I hundeskovene er det vigtigt, du har din hund under fuld kontrol, så din hund, du selv og andre besøgende får en god oplevelse. I naturen uden for hundeskovene skal hunden som udgangspunkt altid være i snor.

Hundeskoven ved Brunebjerg, Assens

Hundeskoven ved Brunebjerg i Assens ligger ved kolonihaveforeningen på Solsikkevej. Den er ca. 2 ha stor, indhegnet og med én indgang. Der er parkeringspladser, agilityredskaber, skraldespand og bænke. Inde i området er der en mindre indhegning, der er forbeholdt hvalpe (2-6 mdr.). Hundeskoven ejes og vedligeholdes af Assens Kommune.

Hundeskoven i Lundager Skov, Assens

Hundeskoven ligger i det sydvestlige hjørne af den nye Lundager Skov øst for Østre Ringvej/Middelfartvej ved Assens. Den er ca. 6 ha stor, indhegnet og med to indgange – begge fra Brahesborgvej. Lundager Skov og hundeskoven er en helt nyplantet skov, der blev indviet sidst i 2021. Hundeskoven ejes og vedligeholdes af Naturstyrelsen.

Hundeskoven i Trunderupskoven ved Haarby

Hundeskoven i Haarby er ca. 2 ha stor og ligger i Trunderupskoven med indkørsel fra Akkerupvej. Der er parkeringspladser, agilityredskaber, skraldespand og bænke. Hundeskoven er indhegnet og har tre indgange. Inde i området er der en mindre indhegning forbeholdt hvalpe (2-6 mdr.). Der er også parkeringsmuligheder ved Trunderupvej, men husk du skal have din hund i snor i resten af skoven. Hundeskoven ejes og vedligeholdes af Assens Kommune.

Hundeskoven på Feddet ved Brydegård

Hundeskoven ligger i strandkanten mellem Ebberup og Helnæs. Hundeskoven er ikke indhegnet, men afmærket med stolper og store sten. Det er dit ansvar, at din hund holder sig inden for det afmærkede område. Der er parkeringsmulighed og toiletter tæt ved. Hundeskoven ejes og vedligeholdes af Naturstyrelsen.

Sommerdag med mange hunde på tur

Hundeloven og snor

Selvom hunden er velopdragen, må den ikke løbe frit alle steder. Ifølge Hundeloven skal hunde være i snor i byer og områder med bymæssig bebyggelse, og hvis man færdes på gader, veje, stier eller pladser m.v., der er åbne for almindelig færdsel.

Ifølge hundeloven skal du altid have "fuldt herredømme" over hunden – både i og uden snor. Det betyder, at hundeføreren skal kunne standse hunden, hvis den fx angriber andre dyr og mennesker. Der skal altså være tæt kontakt mellem hund og fører, og hunden må ikke genere andre gæster, hunde eller det vilde dyreliv, fx ved at true eller løbe efter dem. Hunde som ikke prompte kommer på kald, skal derfor føres i snor eller holdes ved fod – også i hundeskovene og på strandene. Det er som udgangspunkt hundeføreren, som har ansvaret for at undgå konflikter.

Hvis man går en tur i skoven med sin hund, skal den være i snor. Der er dog etableret mere end 250 hundeskove over hele landet, hvor hunde kan løbe frit. Du kan finde en oversigt over hundeskove på hjemmesiden Udinaturen.dk.

Når man tager hunden med på stranden afhænger det af årstiden, hvorvidt hunden skal være i snor. I vinterhalvåret (oktober til og med marts) må din hund gerne løbe frit på stranden, hvis du fortsat har fuld kontrol over den. I sommerhalvåret (april til og med september) skal hunden derimod være i snor. Bemærk, at der er en del strande, hvor det er helt forbudt at medtage hund (bl.a. Blå Flag-strande). Du bør derfor altid lægge mærke til skiltningen, inden du tager hunden med på stranden.

Uanset om hunden må løbe frit eller skal holdes i snor, er det altid ejerens ansvar, at hunden ikke volder skade eller er til gene for sine omgivelser. Hvis hundens adfærd eksempelvis gør andre personer utrygge eller bange, skal den altid holdes i snor, uanset om det er tilladt for hunde at løbe frit i området.

Find vej til Assens Kommunes hundeskove

Assens - Brunebjerg, Pluskode*: 7W5C+Q5 Assens

Assens - Lundager Skov*: 7WHG+897 Assens

Haarby, Pluskode*: 7W5C+3Q Haarby

Feddet, Pluskode*: 6X3Q+9Q Haarby

*Pluskoder fungerer ligesom adresser. Når der ikke er en adresse tilgængelig, kan du bruge en pluskode til at finde et sted på Google Maps.

Hvis du vil søge efter et sted ved hjælp af en pluskode, skal du blot bruge pluskoden som en adresse.

  1. Åbn Google Maps-appen.

  2. Tryk på søgefeltet foroven, og indtast/indsæt pluskoden.

Kontakt Miljø og Natur

Tlf: 64 74 75 11

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.