icon-Ud-i-naturen

Ud i naturen

Høgsholt Voldsted

Når du bevæger dig igennem Høgsholtskoven på den markerede hjertesti, bliver du præsenteret for et levn fra en svunden tid. Du vil i den sydlige del af skoven komme forbi Høgsholt voldsted, som er et gammelt voldsted med borgplads.

Det er nemt at forestille sig hvordan hestekærer, kvæg og bønder har bevæget sig over voldgraven, som er en tur du også kan gå, for der er stadig tydelige spor af randvolden og voldgravene. Når du kommer over de gamle rester af voldgraven, rejser volden sig ca. 4 meter over resten af skovbunden.

Læs her om gårdens endeligt

Gården på voldstedet ”Høgsholt Enemærke” menes at være blevet ødelagt i 1658 under svenskekrigene, og er aldrig siden blevet genopført.

På den sydlige side af volden ses sten, som med stor sandsynlighed er rester af gården.

Gårdens beboere er alle opført som døde i Tommerup Kirkebog.

Voldstedet "Høgsholt Enemærke" og voldgraven er fortsat synlige i terrænet.

Læs mere om, hvad skovfogedens opgave var i 1736

I dag kan det virke mærkeligt med denne gårds placering inde i skoven, men på den tid, da Høgsholt Enemærke lå her, var en stor del af skoven græsningsarealer. Bl.a. var det i 1736 skovfogedens arbejde at føre tilsyn med det kvæg, som Brahesborg sendte på græs i området.

I 1700-tallet var der krise i skovbruget og Kongen udstedte en række forordninger for at bevare og opelske skovene, men uden det store held. I den sidste halvdel af 1700-tallet var de danske skove tæt på udryddelse, fordi skovene blev drevet uden nogen sikker fremtidsplan, og der blev derfor fældet mere, end der blev plantet til fremtidige generationer.

Omkring år 1800 begyndte man at importere træ og stenkul, hvilket lettede trykket på skovbruget. Derudover blev landbrug og skovbrug adskilt, så dyrene ikke længere gik og græssede i skovene. Men vigtigst af alt blev fredskovsforordningen indført, hvilket betyder at alt der var skov på det tidspunkt, skulle blive ved med at være skov ud i fremtiden. På den måde sikrede man, at der også ville være skovbrug til fremtidige generationer. Der blev som en del af fredskovsforordningen indført fredskovspligt, som stadig den dag i dag er gældende, og også er en bærende del af vores nutidige skovlov.

Fredskovspligten betyder, at alle skovejere har pligt til at etablere ny skov, når gammel skov fældes. I dag er skovbrug godt planlagt og der hugges ikke længere mere træ i skovene, end den tilvækst skovene har. På den måde forbliver skovbrug bæredygtig, også langt ud i fremtiden.

Kort over Høgsholt Voldsted.

Serviceoplysninger

Praktisk Information

En af Assens Kommunes i alt 6 hjertestier (Høgsholtskovstien) passerer forbi voldstedet.

Toilet, bord/bænke og drikkevand findes ved Fyrtårn Tommerup

Yderlig Information

Information om Hjertestier og Fortidens natur kan findes i de to links længere nede på siden.

Parkering

Tallerupvej 85
5690 Tommerup

Der kan parkeres ved Fyrtårn Tommerup.

Faciliteter

Toilet

Bord/bænke

Drikkevand

Kontakt Miljø og Natur - Team Natur

Tlf: 64 74 75 11

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.