icon-Ud-i-naturen

Ud i naturen

Fortidens natur

De fysiske levn fra tidligere tiders samfund strækker sig fra diger, gravhøje, bopladser og landsbytomter til landsbyer, kirker, fiskerlejer, herregårde og stationsbyer.

Stendige på Agernæs.

Sten- og Jorddiger

Sten- og jorddiger er beskyttede i henhold til Museumslovens § 29 og må ikke ødelægges, fjernes helt eller delvist, eller på anden måde ændres uden en dispensation fra kommunen.

Jorddiger er ikke beskyttede, med mindre de er registreret som værende beskyttet, hvis de ligger på, eller grænser op til, arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

Stendiger er altid beskyttede, uanset om de er registreret.

Du kan finde registreringen af de beskyttede diger på www.geofyn.dk (åbner i nyt vindue). Registreringen er vejledende, således kan der forekomme fejlregistreringer. Ved ulovligt fjernede diger anses registreringen dog altid for at være korrekt.

Fortidsminder

Fortidsminder så som sten- og jorddiger, gravhøje og andre levn fra fortiden er ligeledes beskyttede i henhold til Museumslovens § 29, hvilket betyder, at der på fortidsminder og inden for en afstand af 2 m fra dem, ikke må foretages jordbehandling, gødes eller plantes. Der må heller ikke anvendes metaldetektor.

Assens Kommune har ansvaret for:

  • Pleje af sten- og jorddiger på kommunens arealer.

  • Dispensation til gennembrud og fjernelse af diger (ulovligheder varetages af Slots- og Kulturstyrelsen).

  • Udpegning og formidling af regionplanens beskyttelsesområder: landsbyer, herregårde, kirkeomgivelser, kystkulturmiljøer og arkæologiske beskyttelsesområder.

  • Kommunen tager sig ikke af beskyttelsen af enkeltbygninger. Ansvaret for fredede bygninger varetages af Slots- og Kulturstyrelsen, mens udpegningen af bevaringsværdige bygninger sker i kommunen.

Eksempel på pleje af fredet fortidsminde - Nyfæste Voldsted

Assens Kommune ryddede i 2010 med midler fra Det Europæiske Fællesskab, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Nyfæste Voldsted for større træer og buske. Rydningen er yderligere foretaget i samarbejde med lodsejer, og har til formål at sikre en bedre formidling af fortidsmindet for besøgende.

Med rydningen fremstår fortidsmindet i dag tydeligere i landskabet, og det er bedre sikret mod fremtidig ødelæggelse ved hård blæst, idet kraftig blæst tidligere ville kunne have væltet de store træer og dermed fortidsmindet.

Klik på kortet nedenfor, og find information om Assens Kommunes mange kulturhistoriske oplevelser.

Kontakt Miljø og Natur - Team Natur

Tlf: 64 74 75 11

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.