icon-Ud-i-naturen

Ud i naturen

Vissenbjerg

Vissenbjergbakkerne er en del af et stort kuperet land­skab, der byder på mange udsigter og et dramatisk terræn.

Bestigning af Vissenbjerg

Området er fredet og udpeget som nationalt geologisk interesseområde. Der er gode muligheder for at opleve landskabet via markerede stier og opholdsarealer.

Landskabet

Landskabet ved Vissenbjerg – især det sydlige område – leder tankerne hen på en kæmpetrappe, hvor fladtoppede bakker udgør trinene. Vissenbjerg Skov er udlagt som naturskov, hvilket betyder, at sædvanlig skovdrift er indstil­let, og skoven henligger i dag til naturlig udvikling. Herved sikres træernes fulde livscyklus, hvilket giver plads til de svampe, insekter mv., som er tilknyttet træernes forrådnel­sesproces.

Som besøgende i skoven vil du over tid opleve en mere ”rodet” skov, der i mindre grad er præget af traditionelt højstammede løvtræer og ensartede be­voksninger. Til gengæld vil du forhåbentlig opleve et mere varieret plante- og dyreliv.

På Vissenbjerg er der et udsigtspunkt, der kort og godt hedder "Udsigten".

Vandrestier ved Vissenbjerg

Når du har vandret ad de snørklede stier op gennem skoven til ”Udsigten”, vil du føle, at himlen åbner sig. Du vil blive belønnet med en imponerende udsigt mod syd over Brænde Å til grusbakkerne Brændholt Bjerg og Frøbjerg Bavnehøj, der med sine 130 m er Fyns højeste punkt. Mod vest er der udsigt helt til Lillebælt.

I middelalderen boede der røvere i Vissenbjergskovene

Når du besøger Vissenbjerg, skal du vide, at stedet er kendt for sine røverhistorier. En del er sagn, men de har dog rod i virkeligheden. I middelalderen blev folk, der havde forbrudt sig mod landets love, dømt fredløse. I de dengang store og ufremkommelige skove omkring Vissen­bjerg havde de fredløse en mulighed for at gemme sig.

Hovedfærdselsåren over Fyn gik i mange år en stor bue udenom Vissenbjerg, men havde man travlt, vovede man sig igennem Vissenbjerg Gyde. I løbet af 1700-tallet skete det store indhug i skovene, og det var slut med røverne i 1800-tallet. Kig efter røverne og deres tilholdssteder rundt omkring i skoven.

Serviceoplysninger

Praktisk Information

Stierne er lette at færdes på – dog er nogle af stierne stejle, og ikke mulige at passere med f.eks. barnevogn eller kørestol.

Det er også muligt at parkerer ved Terrariet - Kirkehelle 5, og gå til udsigtspunktet - her er det lettere at komme frem med kørestol og barnevogn.

Yderlig Information

Mere info om Vissenbjerg og Bestig Bjerge findes ved, at følge linket længere nede på siden

Parkering

Lergyden
5492 Vissenbjerg

Flere busruter mødes i Vissenbjerg og den nord-syd gå­ende cykelrute 79 går øst om Vissenbjerg.

Faciliteter

Bord/bænke

Udsigtspunkt

Shelter

Bålplads

Kontakt Miljø og Natur - Team Natur

Tlf: 64 74 75 11

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.