icon-Ud-i-naturen

Ud i naturen

Sejlads på kommunens vandløb

Tag på sejltur på kommunens vandløb

Her må du sejle i Odense Å

I Assens Kommune må der kun sejles på Odense Å i perioden fra 1. november til 1. april af hensyn til åens dyre- og planteliv og for at hindre, at der sker skade på vandløbet. Der må kun sejles med robåde, kanoer og kajakker.

Her må du sejle i Puge Mølle Å

På strækningen fra udløbet i Lillebælt til hvor Hellegårdsvej krydser åen, er sejlads tilladt med ikke-motordrevne småfartøjer som robåde, kanoer og kajakker.

Sejlads er ikke tilladt opstrøms for den nederste vejbro, hvor Hellegårdsvej krydser åen (markeret på kortet med en rød linje). Mølledamme dog undtaget.

Sejladsen må ikke være til skade eller ulempe for vandløbet eller for andres jagt, fiskeri eller rørskær.

Her må du sejle i Haarby Å

På strækningen fra udløbet i Helnæs Bugt til hvor Nabben krydser åen, er sejlads tilladt med ikke-motordrevne småfartøjer som robåde, kanoer og kajakker.

Sejlads på åen er ikke tilladt opstrøms for den nederste vejbro, hvor Nabben krydser åen (markeret på kortet med en rød linje). Mølledamme dog undtaget.

Sejladsen må ikke være til skade eller ulempe for vandløbet eller for andres jagt, fiskeri eller rørskær.

Her må du sejle i Hattebæk

På strækningen fra udløbet i Helnæs Bugt til hvor Landevejen/Assensvej krydser åen er sejlads tilladt med ikke-motordrevne småfartøjer som robåde, kanoer og kajakker.

Sejlads på åen er ikke tilladt opstrøms for den nederste vejbro, hvor Landevejen/Assensvej krydser åen (markeret på kortet med en rød linje).

Sejladsen må ikke være til skade eller ulempe for vandløbet eller for andres jagt, fiskeri eller rørskær. 

Her må du sejle ved Kærum Å og Holmehave Bæk

Sejlads er kun tilladt på mølledamme.

Sejlads er ikke tilladt på de resterende kommunale vandløb i Assens Kommune.

Kontakt Miljø og Natur - Team Natur

Tlf: 64 74 75 11

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.