icon-Ud-i-naturen

Ud i naturen

Sejlads på kommunens vandløb

Bestemmelse om sejlads på kommunens vandløb

Odense Å

I Assens Kommune må der kun sejles på Odense Å i perioden fra 1. november til 1. april af hensyn til åens dyre- og planteliv og for at hindre, at der sker skade på vandløbet. Der må kun sejles med robåde, kanoer og kajakker.

Puge Mølle Å

Sejlads er ikke tilladt opstrøms for den nederste vejbro, hvor Hellegårdsvej krydser åen (markeret på kortet med en rød linje). Mølledamme dog undtaget.

På strækningen fra udløbet i Lillebælt til hvor Hellegårdsvej krydser åen, er sejlads tilladt med ikke-motordrevne småfartøjer som robåde, kanoer og kajakker.

Sejladsen må ikke være til skade eller ulempe for vandløbet eller for andres jagt, fiskeri eller rørskær.

Haarby Å

Sejlads på åen er ikke tilladt opstrøms for den nederste vejbro, hvor Nabben krydser åen (markeret på kortet med en rød linje). Mølledamme dog undtaget.

På strækningen fra udløbet i Helnæs Bugt til hvor Nabben krydser åen, er sejlads tilladt med ikke-motordrevne småfartøjer som robåde, kanoer og kajakker.

Sejladsen må ikke være til skade eller ulempe for vandløbet eller for andres jagt, fiskeri eller rørskær.

Hattebæk

Sejlads på åen er ikke tilladt opstrøms for den nederste vejbro, hvor Landevejen/Assensvej krydser åen (markeret på kortet med en rød linje).

På strækningen fra udløbet i Helnæs Bugt til hvor Landevejen/Assensvej krydser åen er sejlads tilladt med ikke-motordrevne småfartøjer som robåde, kanoer og kajakker.

Sejladsen må ikke være til skade eller ulempe for vandløbet eller for andres jagt, fiskeri eller rørskær. 

Kærum Å og Holmehavebækken

Sejlads er kun tilladt på mølledamme.

Sejlads er ikke tilladt på de resterende kommunale vandløb i Assens Kommune.

Kontakt Miljø og Natur

Tlf: 64 74 75 11

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.