icon-Tilladelser-og-bevillinger

Til foreninger og aftenskoler

Fritidskortet til foreninger

Fritidskortet er en aftale mellem foreninger og Assens Kommune om, at kommunen markedsfører foreningernes tilbud, hvis nye prøvemedlemmer gratis kan deltage i aktiviteter i foreningslivet i perioden 2. januar til 15. februar 2023.

Rammerne for Fritidskortet er udarbejdet sammen med flere foreninger og listet op herunder:

 1. Det er for alle
 2. Fysisk og app-baseret klippekort med 6 klip til gratis træning i forening
 3. Kan bruges til forskellige slags aktiviteter eller samme aktivitet
 4. Tilmeldte foreninger får omtale og gratis markedsføring af tilbud og adgang til pulje til indkøb af prøveudstyr


Som forening skal I:

 1. Udvælge de hold eller aktiviteter, hvor I ønsker flere deltagere

 2. Finde en kontaktperson til holdet, dette kan være en træner eller instruktør

 3. Tilmelde aktiviteterne til fritidskortet.dk med de loginoplysninger jeres forening har modtaget på mail, hvis det første indtastning så skriv en mail til Fritidskortet@assens.dk med dit og foreningens navn samt mobilnummer og få loginoplysninger tilsendt samt en guide til hvordan du anvender fritidskortet.dk

 4. Tage godt imod nye prøvemedlemmer, noterer kryds på Fritidskortet eller klip i app og sørge for, I har udstyr, de kan låne. Søg evt. pulje ved Assens Kommune, til indkøb af nødvendigt prøveudstyr for foreninger tilmeldt Fritidskortet

 5. Søg pulje, hvis I møder børn og unge op til 18 år med forældre, der mangler midler til betale for kontingent, beklædning og/eller udstyr. Læs om betingelserne og søg hos Assens Kommune her

 6. Deltage i samarbejde med Assens Kommune i forhold til evaluering og udvikling af Fritidskortet

   

 

Assens Kommune tilbyder, at:

 1. Markedsføre jeres aktiviteter via forskellige kanaler og på app’en ’Fritidskortet’
 2. Annoncere på sociale medier gennem Motivu
 3. Stille pulje til rådighed til indkøb af prøveudstyr til jeres forening – læs mere her
 4. Uddele fysiske klippekort til børn og seniorer og fortælle vidt og bredt om Fritidskort-app’en
 5. Følge op på effekten, modtager input og evt. justerer rammerne
 6. Gentage tilbuddet i udvalgte perioder i løbet af året
 7. Understøtte Fritidskort-foreningerne med tilbud om kurser, inspiration og løbende sparring

 

Nye prøvemedlemmer:

 1. Tilmelder sig prøvetræning via kontaktperson, foreningens bookingsystem eller Motivu
 2. Bliver automatisk mindet om træningen (hvis foreningerne benytter Motivu)
 3. Møder op og bliver taget godt imod
 4. Får et klip eller kryds på deres Fritidskort (app eller fysisk) af instruktøren
 5. Melder sig til den foreningsaktivitet, de bedst synes om (modtager automatisk link eller e-mail til indmeldelse, hvis Motivu benyttes).

Pulje til indkøb af prøveudstyr for foreninger tilmeldt Fritidskortet

Formål

Puljen har til formål at sikre, at foreninger tilmeldt Fritidskortet har det fornødne udstyr til rådighed, som nye prøvemedlemmer kan låne, indtil de melder sig ind i foreningen og selv anskaffer udstyr. Tilgængeligt prøveudstyr gør det let for nye deltagere at afprøve aktiviteten uden selv at skulle låne, leje eller investere i det nødvendige udstyr og øge chancen for, at prøvemedlemmer får en positiv oplevelse og får lyst til at komme igen.

Du kan se mere om puljen her

Kontakt projektleder Morten M. Mose

Tlf: 20 43 90 62

Send almindelig e-mail
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.