icon-Tilladelser-og-bevillinger

Til foreninger og aftenskoler

Kassererkursus den 20. januar 2020 kl. 17.30-21.00

Kompas’et, Niels Kjærbyes Vej 9, 5610 Assens

PERIODISERING, AFSLUTNING OG REVISION

MÅLGRUPPE: Kasserere

INDHOLD:
Gennemgang af principperne for:

 • periodisering
 • opstilling og afslutning af foreningens regnskab
  - detaljeringsgrad
  - opgave

Herunder hjælpeværktøjer til:

 • afstemning af statuskonti (årligt/løbende)
 • optælling af varelager

Budgetopfølgning:

 • driftsbudget
 • likviditetsbudget

REVISION:
Ansvarsfordeling
Revisors habilitet
Kritisk og talmæssig revision
Uanmeldt kasseeftersyn
Revisors kendskab til skatte- og momslovgivning
Revisionens udførelse
Revisionsprotokol og revisionspåtegning m.m.

ANDRE TIPS:
Omkostningsgodtgørelse:

 • Aftaler med f.eks. instruktører
 • ”SKAT”

Der serveres håndmadder, kage/frugt, the/kaffe/vand

UNDERVISER:
Charlotte Kjær

Tilmelding: Senest den 9. januar 2020.
Max. 25 deltagere. Det er ”først til mølle” princippet.

Her kan du se programmet som pdf

Der er lukket for tilmelding.