icon-Støtte-til-projekter

Puljer og støtte

Udviklingspuljen

RETNINGSLINIER FOR UDVIKLINGSPULJEN

Folkeoplysningsudvalget har på sit budgetområde en pulje til udviklingsarbejde.

Formål

Udviklingspuljen har til formål at understøtte aktiviteter, der tilbydes af etablerede foreninger, selvorganiserede grupper eller af enkeltpersoner.

Tilskudsområder

Der kan søges tilskud til udviklingsarbejde i forbindelse med organisationsformer, nye initiativer, nye foreninger, projekter med et folkeoplysende sigte.
Der kan søges tilskud til opstart af ny aktivitet i en forening, f.eks. uddannelse og materialer til aktiviteten.

Udviklingsarbejdet skal give deltagerne medindflydelse på aktiviteten, ligesom det skal skabe et fællesskab for deltagerne med udgangspunkt i aktiviteten.

Folkeoplysningsudvalget kan beslutte, at hele udviklingspuljen eller dele af puljen, skal anvendes til udvalgte indsatsområder, særligt til understøttelse af indsatsområderne i kultur- og fritidspolitikken.

Folkeoplysningsudvalget har besluttet at bevilge tilskud med op til 10.000 kr. til foreningers opstart af eSport.
Tilskud kan udbetales, når der foreligger dokumentation for opstart af aktiviteten.

Ansøgning

Udviklingspuljen kan søges løbende. Ansøgning sendes til Folkeoplysningsudvalget.
Tilskuddets størrelse beror på en konkret vurdering.

Ansøgningen skal indeholde:

  • ansøgers/forenings navn og adresse
  • begrundelse for ansøgningen
  • formål
  • målgruppe
  • beskrivelse af idéen, initiativet, aktiviteten
  • forventet resultat
  • budget, herunder finansiering
  • udgiftsposter
  • beløbets størrelse

Regnskab

Der aflægges regnskab for udbetalte tilskud og en kort evaluering senest 3 måneder efter projektets afslutning.

Ansøgning

Mail sendes til kulturogfritid@assens.dk

Kontakt Kultur

Tlf: 64 74 75 07

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.