icon-Støtte-til-projekter

Puljer og støtte

Teaterrefusion

Børneteater og opsøgende teater

Kommunale institutioner og en række ikke-kommunale institutioner kan ansøge om at få refusion fra staten ved indkøb af børneteater og opsøgende teater. Der ansøges via platformen www.teaterrefusion.dk. Ansøgning skal indsendes senest 30 dage efter opførelsen af en forestilling. Refusionen udbetales straks efter godkendelsen af en ansøgning.

Ansøgningsproceduren er forskellig for kommunale og ikke-kommunale institutioner. Herunder kan I læse om, hvad I særligt bør være opmærksomme på i den forbindelse.

Kommunale institutioner

Alle kommunale institutioner, der indkøber refusionsgodkendte teaterforestillinger, kan få refunderet 50% af forestillingsprisen ekskl. moms. Assens Kommune har udarbejdet en trin for trin-guide til ansøgningsproceduren. Guiden kan ses her.

Vær navnlig opmærksom på følgende:

  • Institutionerne skal selv indberette køb af forestillinger gennem den digitale ansøgningsplatform www.teaterrefusion.dk. Indberetning kræver login, som tildeles af Assens Kommunes overordnede administrator af ordningen. Se vores trin for trin-guide via ovenstående link.
  • Forestillingerne indberettes, efterhånden som de opføres - og senest 30 dage efter opførelsen!
  • Det givne refusionsbeløb overføres til institutionens konto kort efter indberetningen af hver opført forestilling.

Ikke-kommunale institutioner

En række ikke-kommunale institutioner kan ligeledes få refunderet en del af indkøbsprisen for refusionsgodkendte forestillinger. Refusionsprocenten udgør op til 50% af forestillingsprisen, men kan blive reduceret, hvis der er stor søgning til refusionspuljen. Refusionsprocenten for ikke-kommunale institutioner fastsættes to gange årligt for det kommende halvår.

På hjemmesiden www.teaterrefusion.dk findes en udførlig vejledning til ansøgningsproceduren, samt en oversigt over hvilke ikke-kommunale institutioner der kan søge teaterrefusion. Det drejer sig om en række ungdomsuddannelser, private skoler og private daginstitutioner.

Kontakt Kultur og Fritid

Tlf: 64 74 75 07

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.