icon-Støtte-til-projekter

Puljer og støtte

Retningslinjer for Pulje til støtte af eliteidrætsudøvere

Formål

Formålet med Pulje til støtte af eliteidrætsudøvere er at give mulighed for økonomisk støtte til eliteidrætsudøvere i forbindelse med deltagelse i nationale eller internationale konkurrencer

Hvem kan søge

 • Godkendte folkeoplysende foreninger, som har hjemsted i Assens Kommune og som er medlem af DGI eller et specialforbund under DIF. Der kan søges om tilskud til holdfællesskaber eller enkeltpersoner
 • Enkeltpersoner bosat i Assens Kommune, som ikke har mulighed for at dyrke idrætten på deres niveau i Assens kommunen, men dyrker den i en anden kommunes folkeoplysende forening, som er medlem af DGI eller et specialforbud under DIF.

Det er en forudsætning, at idrætsudøveren dyrker idræt på internationalt eller højeste nationale niveau.

Der gives støtte til

 • Hotelpakke
 • Rejseudgifter
 • Deltagergebyr
 • Tøjpakker
 • Personlige rekvisitter og udstyr

Udgifterne skal være direkte relateret til konkurrencedeltagelsen. Det er muligt for ansøger at søge støtte flere steder fra, men den samlede bevilling må ikke overstige 100% af egenbetalingen.

Tilskuddets størrelse beror på en konkret vurdering.

Ansøgninger fra eliteidrætsudøvere under 25 år vil blive prioriteret.

Ansøgning

Ansøgningen skal indeholde:

 • Ansøgers navn, adresse og tilknyttet forenings navn
 • Begrundelse for ansøgningen
 • Formål
 • Budget, herunder finansiering
 • Udgiftsposter
 • Beløbets samlede størrelse

Ansøgningsfrist

Hvert år den 15. oktober og 15. april.

Beslutning

Ansøgninger forelægges Medborgerskab, Kultur og Beskæftigelse til godkendelse.

Regnskab

Der aflægges regnskab for udbetalte tilskud og en kort evaluering senest 3 måneder efter konkurrencens afslutning.

Ansøgning

Mail sendes til kulturogfritid@assens.dk

Kontakt Kultur

Tlf: 64 74 75 07

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.