icon-Støtte-til-projekter

Puljer og støtte

Renoveringstilskud eller præmiering af bevaringsværdig ejendom 2019

Assens Kommune præmierer bevaringsværdig ejendom

Assens Kommune arbejder for at sikre kommunens bygningsarv og støtter særligt bevaringsværdige bygninger gennem et renoveringstilskud. Assens Kommunes Arkitektur- og Bevaringsudvalg ønske er derved at hjælpe ejerne med at løfte opgaven med at renovere og vedligeholde ejendommene til glæde for både nuværende og fremtidige borgere. Der kan ved ansøgning af puljemidler ydes tilskud til renoveringer på klimaskærmen, som tag, facade, døre og vinduer, således at renoveringer og udskiftninger kan foretages så nænsomt for huset som muligt, og således at nye tilføjelser og ændringer udføres så tæt på det originale som muligt - det kan f.eks. være at tilbageføre et bølgepladetag til et nyt tegltag, som huset oprindeligt havde været født med. Der kan tildeles op til 25 % af de dokumenterede udgifter.

Assens Kommune uddeler også en præmiering til en særligt bevaringsværdig ejendom, det foregår torsdag den 5. december 2019, 15.00. Ejendommen udvælges ud fra indkomne forslag fra ejere, naboer eller borgere, der kommer med en kort begrundet indstilling for ejendommen. 

De ejendomme, der indstilles til præmiering, udvælges af bedømmelsesudvalget efter én eller flere af følgende kriterier: arkitektonisk nytænkning, bæredygtighed og/eller respektfuld renovering af en gammel bygning.

  • Det vi især kigger efter er, om der er sammenhængende helhed mellem fx bygning og have – også helt ned i detaljen. Ved en ejendom med tilbygning ser vi på, om der er sammenhæng mellem den oprindelige bygning og den nye tilbygning, selvom de er bygget med et stort tidsinterval, siger Lars Møller Christensen, chefarkitekt i CREO ARKITEKTER.

Bedømmelsesudvalget vil besigtige de indkomne forslag efter ansøgningsfristen.

Bedømmelsesudvalget består af:

  • Formanden, arkitekt Lars Møller Christensen
  • Byrådsmedlem, Rie Nielsen (V)
  • Byrådsmedlem Poul Poulsen (B)
  • Museumschef for Museum Vestfyn, Johan Møhlenfeldt Jensen.

Ansøgninger om renoveringstilskud eller til præmiering kan sendes til arkitekt Peter Jacob Rask, i Plan og Kultur. Tlf. 64 74 64 68 eller mail: pejra@assens.dk

Ansøgningsfrist den 21. november 2019.