icon-Støtte-til-projekter

Puljer og støtte

Pulje til støtte af socialt udsatte børn og unge

Formål

Puljen har til formål at sikre, at alle under 18 år i Assens Kommune har mulighed for at deltage i kommunens foreningsliv, uanset social baggrund.

 

Hvem kan søge?

Godkendte folkeoplysende foreninger, der tager imod/har børn og unge op til 18 år som medlemmer. Der kan søges på vegne af konkrete børn og unge, hvis forældre er vanskeligt stillede, og hvor økonomisk støtte er en afgørende betingelse for disse børn og unges deltagelse i foreningsaktiviteten. Det kan være børn og unge op til 18 år af økonomisk og/eller socialt vanskeligt stillede forældre eller mindreårige uledsagede udlændinge.

 

Hvad kan der søges støtte til?

  • Medlemskontingent, max. 1.000 kr. pr. medlem pr. år. Dog højst foreningens kontingent.
  • Beklædning og udstyr, max. 500 kr. pr. medlem pr. år.

 

Ansøgning

Indhold: Foreningen skal ansøge vedr. link i selvbetjeningsløsningen.

Ansøgningsfrist: Ansøgninger kan indsendes løbende.

Behandling af ansøgningen: Afdelingen for Plan og Kultur vurderer ansøgningen hurtigst muligt og giver svar til foreningen. Hvis ansøgningen bliver godkendt, modtager foreningen støtten direkte fra kommunen. Tilskuddets størrelse beror på en konkret vurdering.


Regnskab

Foreninger, der søger støtte skal i lighed med andre tilskud fremvise tilskudsregnskab, hvoraf det fremgår, at støtten er anvendt til formålet. Regnskabet aflægges i forbindelse med foreningernes almindelige regnskabsaflæggelse.