icon-Støtte-til-projekter

Puljer og støtte

Pulje til støtte af socialt udsatte børn og unge

Formål
Puljen har til formål at sikre at alle under 18 år i Assens Kommune har mulighed for at deltage i kommunens foreningsliv, uanset social baggrund.

Hvem kan søge støtte?
Foreninger, der tager imod/har børn og unge op til 18 år som medlemmer. Der kan søges på vegne af konkrete børn og unge, hvis forældre er vanskeligt stillede, og hvor økonomisk støtte er en afgørende betingelse for disse børn og unges deltagelse i foreningsaktiviteten.

Det kan være
- Børn og unge op til 18 år, af økonomisk og/eller socialt vanskeligt stillede forældre
- Mindreårige uledsagede udlændinge

Hvad kan der gives støtte til?
Medlemskontingent
Der kan bevilges max. 1.000 kr. per år, dog højst foreningens kontingent.

Beklædning og udstyr
Der kan ydes støtte til beklædning og udstyr, max. 500 kr.
Det skal fremgå af ansøgningen, hvad der søges tilskud til.

Hvordan søges støtte?
Det er foreningen, der kan søge støtte. 

Bevilling og udbetaling
Afdelingen for Plan og Kultur vurderer ansøgningen hurtigst muligt og giver svar til foreningen.
Hvis ansøgningen bliver godkendt modtager foreningen støtten direkte fra kommunen.

Regnskab
Foreninger, der søger støtte skal i lighed med andre tilskud fremvise tilskudsregnskab, hvoraf det fremgår, at støtten er anvendt til formålet. Regnskabet aflægges i forbindelse med foreningernes almindelig regnskabsaflæggelse.