icon-Støtte-til-projekter

Puljer og støtte

Pulje til støtte af eliteidrætsudøvere

Formål

Puljen har til formål at give eliteidrætsudøvere mulighed for økonomisk støtte i forbindelse med deltagelse i nationale eller internationale konkurrencer.

 

Hvem kan søge?

 • Godkendte folkeoplysende foreninger, som har hjemsted i Assens Kommune og som er medlem af DGI eller et specialforbund under DIF. Der kan søges om tilskud til holdfællesskaber eller enkeltpersoner.
 • Enkeltpersoner bosat i Assens Kommune, som ikke har mulighed for at dyrke idrætten på deres niveau i Assens kommune, men dyrker den i en anden kommunes folkeoplysende forening, som er medlem af DGI eller et specialforbud under DIF.

Det er en forudsætning, at idrætsudøveren dyrker idræt på internationalt eller højeste nationale niveau.

 

Hvad kan der søges tilskud til?

 • Hotelpakke
 • Rejseudgifter
 • Deltagergebyr
 • Tøjpakker
 • Personlige rekvisitter og udstyr

Udgifterne skal være direkte relateret til konkurrencedeltagelsen. Det er muligt for ansøger at søge støtte flere steder fra, men den samlede bevilling må ikke overstige 100% af egenbetalingen.

Ansøgninger fra eliteidrætsudøvere under 25 år vil blive prioriteret.

 

Ansøgning

Indhold:

 • Ansøgers navn, adresse og tilknyttet forenings navn.
 • Begrundelse for ansøgningen.
 • Formål.
 • Budget, herunder finansiering.
 • Udgiftsposter.
 • Beløbets samlede størrelse.

Ansøgningsfrist: Hvert år den 15. april og den 15. oktober.

Ansøgning sendes til: kulturogfritid@assens.dk

Behandling af ansøgning: Ansøgninger forelægges Medborgerskab, Kultur og Beskæftigelse til vurdering. Afdelingen for Plan og Kultur giver ansøger svar. Tilskuddets størrelse beror på en konkret vurdering.

 

Regnskab

Der aflægges regnskab for udbetalte tilskud og en kort evaluering senest 3 måneder efter konkurrencens afslutning.

Kontakt Kultur og Fritid

Tlf: 64 74 75 07

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.