icon-Støtte-til-projekter

Puljer og støtte

Pulje til samlingssteder

Pulje til samlingssteder 2022

Puljen har til formål at give økonomisk støtte til renoverings- og udviklingsopgaver i samlingssteder.

Definition på samlingssteder er således:

  • En bygning, hvori der kan foregå en række forskellige aktiviteter – fester, møder, banko, foredrag, musik, teater m.v.
  • Bygningen er foreningsejet/selvejende institution og drevet med vedtægter, bestyrelse og generalforsamling
  • Bygningen er drevet med et alment formål, det vil sige overskuddet anvendes til drift og vedligeholdelse af samlingsstedet og til aktiviteter for borgere i lokalområdet.

Kriterier for ansøgninger til Pulje til samlingssteder 2022 er følgende:

  • Foranstaltninger/forbedringer, som medvirker til opfyldelse af målene i Assens Kommunes Vision 2030 og Klimastrategien om nedbringelse af CO2 udledningen. Det kan blandt andet omhandle nedbringelse af driftsudgifter til forbrug (lys, vand, varme m.v.) og energirigtig vedligehold af bygninger.
  • Nybygninger/udvidelse, som medvirker til at imødegå mangel på faciliteter.
  • Renoveringsopgaver.

For ansøgningen gælder følgende:

  • Det skal i ansøgningen sandsynliggøres, at renoveringen/ombygningen bidrager til at forbedre rammerne for landsbyens samlede udvikling, herunder at give bedre rammer for bosætning, lokalt engagement/samarbejde, og kultur og fritidstilbud.
  • Der vil især blive lagt vægt på, at renoveringen bidrager til at forbedre samlingsstedets muligheder for at fungere som samlingssted for aktiviteter, der fremmer sammenhold og engagement i landsbyen og/eller lokalområdet.

Der ydes ikke tilskud til udendørs faciliteter.

Støttebeløb 2022

Pulje til samlingssteder 2022 er på 400.000 kroner.

Der kan støttes med op til 60 % af udgifterne.

Der kan støttes med op til 75 % af de udgifter i projekter, hvortil der kræves autorisation for udførelsen. Det kan eksempelvis være VVS-arbejde, el-installation mv.

Foreningen/samlingsstedet skal selv, eller fra anden ekstern side, finansiere den del af udgiften, som ikke dækkes af pulje til samlingssteder.

Der vil blive set med velvilje på projekter, hvori der indgår frivillig arbejdskraft.

Ikke ansøgte midler fra puljen til samlingssteder 2022 kan overgå til eventuelle ansøgere i pulje til klubhuse 2022.

Ansøgningsfristen er klokken 12.00 den 10. januar 2022.

Kontakt Plan og Kultur

Tlf: Team Plan 64 74 75 20 - Team Kultur 64 74 75 07

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.