icon-Støtte-til-projekter

Puljer og støtte

Pulje til samlingssteder 2023

Formål

Puljen har til formål at give økonomisk støtte til renoverings- og udviklingsopgaver i samlingssteder.


Hvem kan søge?

Samlingssteder, som defineres således:

 • En bygning, hvori der kan foregå en række forskellige aktiviteter – fester, møder, banko, foredrag, musik, teater m.v.
 • Bygningen er foreningsejet/selvejende institution og drevet med vedtægter, bestyrelse og generalforsamling.
 • Bygningen er drevet med et alment formål, det vil sige overskuddet anvendes til drift og vedligeholdelse af samlingsstedet og til aktiviteter for borgere i lokalområdet.

 

Hvad kan der søges tilskud til?

 • Foranstaltninger/forbedringer, som medvirker til opfyldelse af målene i Assens Kommunes Vision 2030 og Klimastrategien om nedbringelse af CO2 udledningen. Det kan blandt andet omhandle nedbringelse af driftsudgifter til forbrug (lys, vand, varme m.v.) og energirigtig vedligehold af bygninger.
 • Nybygninger/udvidelse, som medvirker til at imødegå mangel på faciliteter.
 • Renoveringsopgaver.
 • Der ydes ikke tilskud til udendørs faciliteter.
 • Der kan støttes med op til 60 % af udgifterne.
 • Der kan støttes med op til 75 % af udgifterne i projekter, hvortil der kræves autorisation.
 • Der er en forventning om, at der anvendes frivillig arbejdskraft i forbindelse med projektet, hvor det er muligt.
 • Ved bevillingen tages der højde for, om samlingsstedet er momsregistreret.
 • Foreningen/samlingsstedet skal selv, eller fra anden ekstern side, finansiere den del af udgiften, som ikke dækkes af pulje til samlingssteder.


Ansøgning

Indhold: Se indhold i ansøgningsskema

Ansøgningsfrist:  9. januar 2023 kl. 12.00.

Ansøgning sendes til: lokalsamfund@assens.dk

Behandling af ansøgning: Landdistriktsrådet afgiver indstilling til bevillinger fra pulje til samlingssteder. Endelig beslutning vedr. bevilling træffe af Medborgerskab, Kultur og Beskæftigelse. Svar på ansøgninger sendes ud i løbet af februar måned 2023.


Regnskab

Ansøger skal føre regnskab for projektet. Regnskabet skal revideres af ansøgers sædvanlige revisor. Bevillingen skal være anvendt til det ansøgte formål og regnskab skal være indsendt til Plan og Kultur senest den 1. april 2024. Beløb, der ikke er anvendt til det ansøgte formål, skal betales tilbage.

 

Kontakt Plan og Kultur

Tlf: Team Plan 64 74 75 20 - Team Kultur 64 74 75 07 - Team Byg 64 74 75 19

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.