icon-Støtte-til-projekter

Puljer og støtte

Pulje til samarbejdsforløb mellem foreninger og skoler/daginstitutioner

Ansøgningsfrist 15. maj og 1. oktober 2022

Formål med puljen

Formålet er at øge interessen for opstart af en ny foreningsaktivitet blandt børn og unge, som gennem et samarbejdsforløb mellem skole/dagtilbud og en forening, vil blive præsenteret for en eller flere foreningsaktiviteter tilgængeligt i det lokale foreningsliv.

Med aktivitetsforløbene er ønsket at flere børn og unge kommer i gang med en foreningsaktivitet. Der er afsat 110.000 kr. til samarbejdsforløb i skoleåret 2022/2023.

 

Hvem kan søge?

For at kunne søge puljen skal følgende være opfyldt:

 • Ansøger skal være en godkendt folkeoplysende forening i Assens Kommune.
 • Tilbuddet skal afspejle den aktivitet, som udbydes af foreningen. Der skal desuden være åben for tilmelding i forening, så interesserede børn og unge, umiddelbart i forlængelse af samarbejdsforløbet, kan melde sig til samme aktivitet i foreningen.
 • Der skal inden ansøgning være indgået en aftale mellem forening og skole/daginstitution, hvor aktivitet, forløbet og ansvarsopgaver er beskrevet.

 

Hvad kan der søges tilskud til?

Der kan ydes tilskud til:

 • Aflønning af instruktører/undervisere (maks. 200 kr. pr. undervisningslektion).
 • Udarbejdelse af undervisningsmateriale.
 • Omkostninger til undervisningsrekvisitter (ved rekvisitter, der kan genbruges, er de efter forløbet foreningens ejendom og kan bruges til fremtidige samarbejdsforløb).
 • Idrætsspecifikke forløb med konsulenthjælp fra DGI eller forbund under DIF, som eks. DGI’s Diggi eller DBU’s Pigeraketten.
 • Foreningens koordinering - må dog som udgangspunkt kun udgøre maksimum 10% af det samlede ansøgte beløb.

 

Hvordan vurderes ansøgningerne?

Såfremt de samlede ansøgninger til samarbejdsforløb overstiger den afsatte budgetramme, fordeles midlerne ud fra følgene kriterier:

 • Støtte til så mange samarbejdsforløb som muligt og dermed prioritering af forløb, hvor summen af ansøgte midler er lavest.
 • Prioritering af støtte til nye samarbejdsforløb mellem skole/daginstitution og forening frem for gentagelse af tidligere samarbejde.
 • Prioritering af støtte til nye aktiviteter i forening frem for veletablerede aktiviteter.

 

Øvrige forventninger til ansøgning

Det anbefales, at der udarbejdes en samarbejdsaftale mellem skole/daginstitution og forening, hvor der tages højde for de læringsmål, der er for det fag, som undervises i.

Ansøger kan med fordel anvende vedlagte samarbejdsaftale.

Send ansøgning (og eventuelt udfyldt samarbejdsaftale) til Kultur og Fritid på mail kulturogfritid@assens.dk

 

Hvordan behandles ansøgning?

Ansøgninger forelægges Folkeoplysningsudvalget med indstilling til godkendelse i Medborgerskab, Kultur og Beskæftigelse.

Puljen opdeles i to med følgende ansøgningsfrister:

 • 15. maj 2022. Svar på ansøgning gives hurtigst muligt efter d. 13. juni 2022.
 • 1. oktober 2022. Svar på ansøgning gives hurtigst muligt efter den 7. november 2022.