icon-Støtte-til-projekter

Puljer og støtte

Pulje til samarbejdsforløb mellem foreninger og skoler/daginstitutioner

Formål

Formålet er at øge interessen for opstart af ny foreningsaktivitet til børn og unge, som gennem et samarbejdsforløb mellem skole/dagtilbud og en forening, vil blive præsenteret for en eller flere foreningsaktiviteter tilgængeligt i det lokale foreningsliv. Med aktivitetsforløbene er ønsket at flere børn og unge kommer i gang med en foreningsaktivitet.

 

Hvem kan søge?

 • Ansøger skal være en godkendt folkeoplysende forening i Assens Kommune.
 • Tilbuddet skal afspejle den aktivitet, som udbydes af foreningen. Der skal desuden være åbent for tilmelding i foreningen, så interesserede børn og unge, umiddelbart i forlængelse af samarbejdsforløbet, kan melde sig til samme aktivitet i foreningen.
 • Der skal inden ansøgning være indgået en aftale mellem forening og skole/daginstitution, hvor aktivitet, forløb og ansvarsopgaver er beskrevet. Anvend gerne denne samarbejdsaftale.

 

Hvad kan der søges tilskud til?

 • Aflønning af instruktører/undervisere (max. 200 kr. pr. undervisningslektion).
 • Udarbejdelse af undervisningsmateriale.
 • Omkostninger til undervisningsrekvisitter (ved rekvisitter, der kan genbruges, er de efter forløbet foreningens ejendom og kan bruges til fremtidige samarbejdsforløb).
 • Idrætsspecifikke forløb med konsulenthjælp fra DGI eller forbund under DIF, som eks. DGI’s Diggi eller DBU’s Pigeraketten.
 • Foreningens koordinering - må dog som udgangspunkt kun udgøre max. 10% af det samlede ansøgte beløb.

 

Ansøgning

Indhold

 • Forenings navn, adresse og cvr.nr.
 • Begrundelse for ansøgning.
 • Målgruppe.
 • Formål.
 • Beskrivelse af idé, initiativ, aktivitet.
 • Forventet resultat.
 • Budget, herunder finansiering?
 • Udgiftsposter.
 • Beløbets samlede størrelse.

Det anbefales desuden, at der udarbejdes en samarbejdsaftale mellem skole/daginstitution og forening, hvor der tages højde for de læringsmål, der er for det fag, som undervises i.

Ansøgningsfrist: 1. april 2023

Ansøgningen sendes til: kulturogfritid@assens.dk

Behandling af ansøgningen: Ansøgninger forelægges Folkeoplysningsudvalget med indstilling til godkendelse i Medborgerskab, Kultur og Beskæftigelse. Foreningen får efterfølgende svar fra afdelingen for Plan og Kultur.

Såfremt de samlede ansøgninger til samarbejdsforløb overstiger den afsatte budgetramme, fordeles midlerne ud fra følgende kriterier:

 • Støtte til så mange samarbejdsforløb som muligt og dermed prioritering af forløb, hvor summen af ansøgte midler er lavest.
 • Prioritering af støtte til nye samarbejdsforløb mellem skole/daginstitution og forening frem for gentagelse af tidligere samarbejde.
 • Prioritering af støtte til nye aktiviteter i forening frem for veletablerede aktiviteter.