icon-Støtte-til-projekter

Puljer og støtte

Pulje til indkøb af prøveudstyr for foreninger tilmeldt Fritidskortet

Folkeoplysningsudvalget har afsat 30.000 kr. til puljen i 2021 og 2022

Formål

Puljen har til formål at sikre, at foreninger tilmeldt Fritidskortet har det fornødne udstyr til rådighed, som nye prøvemedlemmer kan låne, indtil de melder sig ind i foreningen og selv anskaffer udstyr. Tilgængeligt prøveudstyr gør det let for nye deltagere at afprøve aktiviteten uden selv at skulle låne, leje eller investere i det nødvendige udstyr og øge chancen for, at prøvemedlemmer får en positiv oplevelse og får lyst til at komme igen.

Hvem kan søge støtte?

Foreninger, der er tilmeldt Fritidskortet og dermed tilbyder nye medlemmer op til 6 ganges gratis træning i den aftalte periode. Puljen kan kun søges til udstyr, der bruges i aktiviteter tilmeldt Fritidskortet.

Hvad kan der gives støtte til?

Udstyr eller rekvisitter, som er nødvendige for at gennemføre en træning og som prøvemedlemmer kan benytte sig af. Det skal fremgå af ansøgningen, hvad der søges tilskud til.

Ansøgning

Det er foreningen, der kan søge støtte. Send ansøgning til nedenstående mailadresse.

Ansøgningen skal indeholde:

  • ansøgers/forenings navn og adresse
  • begrundelse for ansøgningen
  • aktivitetens navn (hvortil udstyr/rekvisitter skal bruges)
  • målgruppe
  • beløbets størrelse
  • evt. tilbud på udstyr/rekvisitter

Bevilling og udbetaling

Afdelingen for Plan og Kultur vurderer ansøgningen efter ansøgningsfristen og giver svar til foreningen. Hvis ansøgningen bliver godkendt, modtager foreningen støtten direkte fra kommunen. Tilskuddets størrelse beror på en konkret vurdering.

Regnskab

Faktura, hvoraf det fremgår, at støtten er anvendt til formålet fremsendes senest 4 uger efter foreningen har modtaget bevillingen.

Send ansøgning

Mail sendes til kulturogfritid@assens.dk

(Ansøgningerne bliver behandlet løbende).

Kontakt projektleder Morten M. Mose

Tlf: 20 43 90 62

Send almindelig e-mail
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.