icon-Støtte-til-projekter

Puljer og støtte

Lokalsamfundspuljen

Lokalsamfundspuljen i Assens Kommune 2021, runde 2

Lokalsamfundspuljen kan søges af borgerforeninger, lokalråd, foreninger og enkeltpersoner som støtte til initiativer og projekter i Assens Kommunes lokalsamfund.

Kort om puljen

Formålet med kommunens lokalsamfundspulje er at yde støtte til projekter, der:

 • Fremmer udvikling og styrkelse af det aktive medborgerskab i lokalsamfundet
 • Fremmer bosætning og fastholdelse af borgere gennem skabelse af attraktive lokalsamfund
 • Fremmer lokale klimamæssige tiltag, der eksempelvis kan medvirke til at mindske CO2 udledningen

Lokalsamfundspuljen 2021 kan eksempelvis yde støtte til:

 1. Fællesarealer i lokalsamfund
 2. Udviklingsplaner og udviklingsprojekter i lokalsamfund
 3. Bosætningsinitiativer
 4. Fremme og styrkelse af det aktive medborgerskab
 5. (nye) lokale samarbejdsinitiativer
 6. Lokale klimamæssige tiltag

Hvem kan søge puljen?

Lokalsamfundspuljen 2021 kan søges af lokalråd, borgerforeninger, foreninger, grupper af borgere, enkeltpersoner mfl.


Hvad støtter puljen?

Puljen støtter projekter der lever op til ovenstående formålsbeskrivelse, og som derved medvirker til opfyldelse af Assens Kommunes Vision 2030.
Projekterne skal være af almen karakter, dvs. de skal være til gavn for en større kreds af borgere i lokalsamfundene. Der gives bl.a. støtte til materialer, håndværkere og konsulentbistand.

Der ydes ikke støtte til:

 • Private formål
 • Aktiviteter som allerede er afholdt, eller allerede igangsatte projekter
 • Projekter der har mulighed for at opnå støtte fra kommunens puljer til klubhuse og samlingssteder 2021, herunder renovering eller nybygning af forsamlingshuse, kultur- og borgerhuse
 • Drift, herunder administration af hjemmesider, revision, generalforsamlinger eller interne møder.
 • Aktiviteter af driftsmæssigt karakter.

Tilskuddets størrelse

Der støttes med op til 50 % af udgifterne. Dog kan der ydes støtte op til 75 % af udgifter i projekter, hvor værdi af egen arbejdskraft ikke kan indgå som en del af medfinansieringen, eksempelvis på grund af lovgivning omkring autorisation.

Assens Kommune kan, ved uddeling af Lokalsamfundspuljen 2021, vælge at støtte udvalgte ansøgninger med et procentvist større beløb end de ovenstående 50/75 %.

Ved bevillingen tages der højde for, om ansøger er momsregistreret.

Lokalsamfundspuljen, runde 2 er på 325.000 kroner.

Medfinansiering

Ansøger skal selv skaffe den resterende del af projektets finansiering, enten ved egne midler eller ved hjælp af fonde, puljer, sponsorater m.m.
Egen arbejdskraft kan medregnes til en værdi af 100 kr. pr. time.

Ansøgning

Ansøgningsfristen er den 24. maj 2021 klokken 12.00

Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk efter forskrifterne i skemaet, og mailes sammen med de nødvendige bilag til: lokalsamfund@assens.dk.

Skulle der være spørgsmål i forbindelse med ansøgningen, kan der rettes henvendelse til Udviklingskonsulent Steen Søgaard, Plan og Kultur på tlf. 64 74 73 68.

Midler fra puljen fordeles én gang om året.

Det er en forudsætning for at modtage støtte, at ansøger har en tilknyttet NemKonto.

Svarskrivelse på ansøgning sendes digitalt ultimo juni 2021.

Udbetaling af tilskud

Når et projekt, hvortil der er bevilget tilskud, har opnået den samlede finansiering, skal ansøger meddele datoen for igangsætning af projektet til lokalsamfund@assens.dk
Tilskud udbetales herefter forud.

Den samlede finansiering skal være tilvejebragt, og projektet skal være igangsat, senest 31. december 2021.

Bevillingen bortfalder, hvis fristen ikke overholdes.

Regnskab

Ansøger skal udarbejde et regnskab for projektet. Regnskabet skal revideres af ansøgers sædvanlige revision. Regnskabet skal være indsendt til Plan og Kultur på lokalsamfund@assens.dk senest 1. april 2022.

Bevillingen skal være anvendt til det ansøgte formål.

 

I videoen herunder kan du opleve, hvordan kombinationen af midler fra lokalsamfundspuljen og det aktive medborgerskab resulterede i udendørs fitness i Turup. (Bemærk at ansøgningsfristen, der fremgår af videoen IKKE gælder længere!)

Du skal være opmærksom på, at udbyderen af servicen sætter en eller flere cookies på din computer, når du trykker på afspil video. Læs om cookies.

Kontakt Plan

Tlf: 64 74 75 20

Send almindelig e-mail
Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.