icon-Støtte-til-projekter

Puljer og støtte

Levende Bymidter - pulje til kulturaktiviteter

Om Levende Bymidter

Assens Kommune vil gerne fremme brede samarbejder på kulturområdet, blandt andet med det formål at skabe attraktive byer og levende bymidter.

Derfor er der i 2023 afsat 240.000 kr. til samarbejdsprojekter, der kan skabe kulturaktiviteter og byliv i centerbyer og lokalsamfund. Puljen understøtter både kulturpolitikken og Assens Kommunes deltagelse i det landsdækkende partnerskab for levende bymidter.

Puljemidlerne uddeles til aktørgrupper i og omkring Assens Kommunes centerbyer: Assens, Glamsbjerg, Haarby, Tommerupperne, Vissenbjerg og Aarup.

Ved ansøgningsfristens udløb den 1. marts 2023 var der indkommet 6 ansøgninger til nedennævnte arrangementer, som på mødet i Medborgerskab, Kultur og Beskæftigelsesudvalget den 27. marts 2023 alle fik tildelt støtte:

  • Assens: Liv i Assens - Samba i Assens - 26. august 2023
  • Glamsbjerg: Foreningen Glamsbjerg m.fl. - Foreningslivet i Glamsbjerg - Arrangementer i bymidten, hvor borgerne samles om kulturelle og sociale aktiviteter - ultimo april-september 2023
  • Haarby: Haarby Lokalråd - Haarby Beach Party - 26. august 2023
  • Tommerup: Tommeruppernes Lokalråd m.fl. - Aktivitetsdage i forbindelse med Æblefestival Assens Kommune - Festivalen afholdes i hele kommunen i uge 41 og 42 2023
  • Vissenbjerg: Vissenbjerg på Toppen m.fl. - Torve-, kultur- og picnicdag - 29. april 2023
  • Aarup - Aarup Lokalråd - Aarup Medborgerdage 1.-2. september 2023

Yderligere oplysninger

Bylivskoordinator Bo Ejstrup, boejs@assens.dk , 21 70 44 14

Kontakt bylivskoordinator Bo Ejstrup

Tlf: 21 70 44 14

Send almindelig e-mail
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.