icon-Støtte-til-projekter

Puljer og støtte

Levende Bymidter - pulje til kulturaktiviteter

Om Levende Bymidter

Assens Kommune vil gerne fremme brede samarbejder på kulturområdet, blandt andet med det formål at skabe attraktive byer og levende bymidter.

Derfor er der i 2022 afsat 240.000 kr. til samarbejdsprojekter, der kan skabe kulturaktiviteter og byliv i centerbyer og lokalsamfund. Puljen understøtter både kulturpolitikken og Assens Kommunes deltagelse i det landsdækkende partnerskab for levende bymidter.

Puljemidlerne uddeles til aktørgrupper i og omkring Assens Kommunes centerbyer: Assens, Glamsbjerg, Haarby, Tommerup’erne, Vissenbjerg og Aarup.

Ved ansøgningsfristens udløb den 1. marts 2022 var der indkommet 5 ansøgninger til nedennævnte arrangementer, som på mødet i Medborgerskab, Kultur og Beskæftigelsesudvalget den 4. april 2022 alle fik tildelt støtte:

  • Assens: Kulturen i Centrum 27. august 2022
  • Glamsbjerg: Madfest 18. juni 2022 samt Børnenes Dag og Glamsbjerg Sommerlege 3. september 2022
  • Haarby: Haarby Beach Party 10. september 2022
  • Vissenbjerg: Torvedag - ”Ses på Toppen” 7. maj 2022
  • Aarup - Aarup Medborgerdag 2.-3-september 2022

 

Yderligere oplysninger

Kulturkonsulent Katrine West, kulturogfritid@assens.dk, 64 74 75 07