icon-Støtte-til-projekter

Puljer og støtte

Landsbyfornyelse

Assens Kommune forventer også at få del i den statslige pulje til landsbyfornyelse 2022. Midlerne fordeles i slutning af marts 2022, som støtte til forskønnelse i de mindre byer, landsbyer og i det åbne land.

Hvad kan der ydes støtte til?

 • Nedrivning af slidte boliger
 • Nedrivning af private erhvervsbygninger
 • Udvendig istandsættelse af nedslidte boliger
 • Udvendig istandsættelse af erhverv beliggende i bygninger, der indeholder både bolig og erhverv
 • Udvendig istandsættelse af erhvervsbygninger, der ombygges til udlejningsboliger
 • Udvendig istandsættelse af forsamlingshuse
 • Fjernelse af skrot og affald på boligejendomme
 • Indretning af mindre byrum i forbindelse med nedrivning af en bygning

Midlerne fordeles ud fra målet om at få så stor en forskønnende effekt som muligt. Derfor vil de indkomne ansøgninger blive behandlet i 2 kategorier, hvor kategori 1 vil blive prioriteret forud for kategori 2.

Kategori 1

Ansøgninger hvor bygninger har stor nedslidning og hvor der kan skabes en stor synlig effekt opprioriteres, så det ansøgte medvirker til en forskønnelse samt understøtter lokalområdet i forhold til at være et godt sted at bo og leve.

Kategori 2

Ansøgninger for ejendomme, der er mindre nedslidte og ikke så synlige men kan have en væsentlig forskønnende effekt.

Ansøgningskriterier

Derudover skal en ansøgning opfylde følgende kriterier:

 • Det ansøgte skal være overskueligt og skal kunne gennemføres i løbet af 2022.
 • Der kan søges om renovering af bygninger, der enten er af særlig betydning for lokalområdet, er udpeget som bevaringsværdig eller vil kunne blive udpeget som bevaringsværdi.
 • Der kan kun søges om renoveringstilskud, såfremt renoveringen højner bygningens værdi og er med til at bevare bygningens originale udtryk og detaljer.
 • Der kan ikke søges om tilskud alene til vedligehold som maling af facader, døre og vinduer.
 • Der kan ikke søges om tilskud til nedrivning af bevaringsværdige bygninger.

Du kan læse mere om mulighederne for at søge om støtte i "Retningslinjer for ansøgning om støtte". Retningslinjerne finder du sammen med ansøgningsskemaerne nederst på siden.

Sådan ansøger du

Når du har læst "Retningslinjer for ansøgning om støtte" og ønsker at søge, skal du anvende ansøgningsskemaerne nederst på siden, hvor du til støtte om renovering anvender ansøgningsskema "Ansøgningsskema til renovering", og til støtte om nedrivning eller fjernelse af skrot og affald, anvender "Ansøgningsskema til nedrivning".

Har du brug for flere oplysninger, eller er der noget, du er i tvivl om, kan du henvende dig til:
Arkitekt Peter Rask på telefon 64 74 64 68.

Ansøgningsfrist er mandag den 28. februar 2022.

Du skal sende din ansøgning som sikker post på én af følgende måder:

 1. Via e-boks: Send en besked til Assens Kommune via digital post/e-boks.
 2. Via Assens Kommunes hjemmeside: Gå ind på www.assens.dk/kontakt/plan-og-kultur og tryk på linket, hvor der står "send sikker e-mail via borger.dk".
 3. Virksomheder sender via den digitale postkasse på www.virk.dk

Personer, der er fritaget for digital post, kan sende ansøgningen til:
Assens Kommune, Plan og Kultur, Rådhus Allé 5, 5610 Assens. Bemærk, at sender du ansøgningen som almindelig post, skal vi stadig have ansøgningen senest den 28. februar 2021.
Du skal derfor tage højde for postvæsenets leveringstider.

Bilag

Citat fra tidligere Erhvervs- og Vækstminister Troels Lund Poulsen:

"Med pulje til landsbyfornyelse ønsker vi at give de sværeste stillede kommuner bedre mulighed for at skabe attraktive landsbyer, og nedrive de bygninger og ejendomme, som skæmmer i landsbybilledet og som hæmmer tilflytning og borgeres lyst til at bosætte sig i de mindre landsbysamfund. Med ordningen kan kommunerne forhåbentligt fortsætte udviklingen af deres lokalsamfund, så det bliver attraktivt at bosætte sig overalt i hele Danmark."

Kontakt Plan

Tlf: 64 74 75 20

Send almindelig e-mail
Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.