icon-Støtte-til-projekter

Puljer og støtte

LAG MANK

LAG MANK er en lokal forankret forening for Middelfart, Assens, Nordfyn og Kerteminde Kommuner, der skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene ved at uddele tilskud til relevante projekter. LAG MANK modtager midler fra Erhvervsstyrelsen og EU.

I 2017 uddeler LAG MANK i alt 3,1 mio. kr. Temaerne for puljen i 2017 er jobskabende aktiviteter inden for fødevare- og naturturismeerhvervene. Desuden støttes almennyttige projekter inden for friluftsliv samt kulturprojekter i relation til etablering af nye boformer.

NB: LAG midler kan bruges til direkte investeringsstøtte for virksomheder.

Har du en god forretningsidé, og planlægger du at blive selvstændig eller videreudvikle din virksomhed inden for fødevareerhverv eller naturturisme i Assens Kommune?

Eller er I en forening, som vil styrke bosætningen og mulighederne for friluftsaktiviteter i Assens Kommune?

Så kontakt LAG MANK, hvor du/I kan høre mere om mulighederne for at søge støtte.

Mobil: 40 28 37 93
E-mail: koordinator@lag-mank.dk

Se mere på www.lag-mank.dk

Kontakt Plan

Åbningstider:
Mandag - onsdag 10-15
Torsdag 10-17
Fredag 10-13

Tlf: 64 74 75 20

Send almindelig e-mail
Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.