icon-Støtte-til-projekter

Puljer og støtte

Kultur- og Eventpuljen

Kultur- og Eventpuljen kan støtte kulturelle aktiviteter inden for eksempelvis teater, musik, dans, performance, litteratur, billedkunst, film, video, foto m.m., samt større events inden for kultur, fritid og turisme. De aktiviteter, der støttes via puljen, skal understøtte intentionerne i Assens Kommunes til enhver tid gældende Vision, Kultur- og fritidspolitik samt Eventstrategi. Aktiviteterne skal afholdes i Assens Kommune, og der skal være offentlig adgang. Undtaget fra dette er rejser til venskabskommuner.

Det politiske fagudvalg har udstukket et sæt retningslinjer for tildeling af støtte fra Kultur- og Eventpuljen. I retningslinjerne kan du blandt andet læse om formålet med puljen og om, hvad der lægges vægt på, når ansøgningerne bedømmes. Du bør læse retningslinjerne, inden du skriver din ansøgning. Retningslinjerne finder du ligeledes herunder.

Ansøgningsskema skal altid benyttes. Desuden skal budget (oversigt over forventede udgifter) og finansieringsplan (oversigt over forventede indtægter) for aktiviteten altid medsendes. Foreninger skal desuden medsende seneste godkendte regnskab. Derudover kan andre relevante bilag vedlægges. Alle bilag kan vedhæftes via ansøgningsformularen. Ansøgningsformularen finder du herunder.

Vær opmærksom på, at når en aktivitet har fået økonomisk støtte fra Assens Kommune, skal det tydeligt fremgå af alt pr-materiale for aktiviteten.

Ansøgningsfrister og behandling af ansøgningerne

Der skelnes mellem ansøgninger på over 5.000 kr., ansøgninger på op til 5.000 kr., og ansøgninger vedrørende rejser til venskabskommuner.
Der benyttes samme elektroniske ansøgningsformular til alle kategorier af ansøgninger; men der er forskellige ansøgningsfrister og procedurer:

  • Til ansøgninger om beløb på over 5.000 kr. er der kun én årlig ansøgningsfrist, som vedrører ansøgninger for hele det kommende kalenderår: 1. NOVEMBER
    Ansøgningerne behandles af det politiske udvalg Beskæftigelse, Erhverv og Kultur på udvalgets møde i januar. Der kan forventes svar medio januar.

  • Til ansøgninger om beløb på op til 5.000 kr. er der løbende ansøgningsfrist. Ansøgningerne behandles administrativt efter politisk udstukne retningslinjer. Der må forventes svartid på op til en måned. Afgørelserne fremlægges for Beskæftigelse, Erhverv og Kultur til orientering. Af puljen reserveres på forhånd 60.000 kr. til ansøgninger på op til 5.000 kr.

  • Ansøgninger om støtte til transportudgifter vedrørende rejser til Assens Kommunes venskabskommuner Ljusdal og Amt Oeversee har løbende ansøgningsfrist og behandles administrativt.

 

Bemærk i øvrigt

  • Der kan ikke søges støtte til aktiviteter, der er annonceret eller afholdt, før ansøgningen har kunnet behandles i henhold til ovennævnte tidsrammer.
  • Der kan søges tilskud til rejser til Assens Kommunes officielle venskabskommuner, dog højst 500 kr. pr. person til dækning af rejseudgifter. Endvidere kan der søges midler til samarbejdsprojekter med såvel nuværende som tidligere venskabskommuner og andre udenlandske samarbejdspartnere.


Retningslinjer