icon-Støtte-til-projekter

Puljer og støtte

Klimapulje til borgerdrevne initiativer

Har du vilje til handling, og banker dit hjerte for klimaet? Vil du tage et lokalt medansvar og bidrage til den grønne omstilling? Så har du nu mulighed for søge Assens Kommunes klimapulje.

Med Vision 2030 – Med vilje og hjerte har Byrådet i Assens Kommune sat et ambitiøst mål om at være foran de nationale mål for den grønne omstilling.

Som en del af den kommende klimastrategi er der oprettet en klimapulje, som skal støtte borgerdrevne initiativer, der har potentiale til at reducere CO2-udledningen eller skabe større robusthed over for klimaforandringer inden for kommunegrænsen. Det kan både være direkte, men også indirekte ved at oplyse, engagere og motivere. Fremadrettet vil man kunne søge tilskud til klimaprojekter via lokalsamfundspuljen.

Hvem kan ansøge

Alle borgere, foreninger, lokalråd m.m. i Assens Kommune, der har et CVR-nr., kan ansøge. Der gives dog ikke støtte til enkeltpersoner og private virksomheder. Hvis du som enkeltperson har en god ide, vil vi opfordre til at indgå samarbejde med en lokal forening, lokalråd eller lignende, der har et CVR-nummer.

Udvælgelseskriterier

For at få tildelt midler fra klimapuljen er det en forudsætning, at projektet har potentiale til at reducere CO2-udledningen eller skabe større robusthed over for klimaforandringer inden for kommunegrænsen. Det kan både være direkte, men også indirekte ved at oplyse, engagere og motivere.

Derudover lægges der i udvælgelsen også vægt på om:

 • projektet kan kopieres og evt. er skalerbart, dvs. at andre aktører kan gøre det samme i større skala
 • ansøger har forholdt sig til at få skabt engagement og opbakning til projektet
 • ansøger har inddraget relevante samarbejdspartnere
 • projektet understøtter Assens Kommunes Vision 2030

Udvælgelsen sker ud fra helhedsvurdering af ovenstående.

Ansøgningsfrist

Klimapuljen havde ansøgningsfrist den 8. november 2020 kl. 23.59.

Om puljen

 • Herunder ser du et udsnit af de spørgsmål, som du skal besvare i ansøgningsskemaet:

  • Ansøger skal beskrive formålet med projektet
  • Ansøger skal tydeligt redegøre for, hvordan projektet vil leve op til det overordnede formål om reducere CO2-udledningen eller skabe mere klimarobusthed
  • Ansøger skal beskrive et overordnet budget for projektet med udspecificering af de væsentligste udgiftsposter, herunder om der er søgt om tilskud andre steder fra
  • Ansøger skal beskrive en tidsplan for projektet
  • Ansøger skal beskrive, hvilke parter, der er inkluderet i forbindelse med realiseringen af projektet
  • Ansøger skal beskrive, hvorvidt projektet er ”kopierbart” for andre borgere i Assens Kommune
 • Da vi forventer at modtage ansøgninger vedrørende projekter af forskellig størrelse og karakter, er der ikke et fast beløb afsat pr. projekt.

 • Der er følgende krav til projektet:

  • Projektet skal igangsættes i første halvår af 2021
  • Projektet skal overholde den til enhver tid gældende lovgivning
  • Projektet må ikke have karakter af støtte til enkeltpersoner og privat virksomhed
  • Der gives ikke midler til forskønnelsesprojekter
  • Der gives ikke midler til Assens Kommunes egne institutioner eller kommunale projekter. 
 • Alle projekter der tildeles midler er forpligtet til at fremsende et afsluttende regnskab med underskrift og beskrivelse af projektets (foreløbige) resultater. Deadline for denne tilbagemelding udmeldes i forbindelse med udbetalingen af midlerne.

 • Ved indsendelse af ansøgning til puljen giver du samtidig samtykke til følgende:

  • at Assens Kommune må offentliggøre projektet på kommunens facebookside, hjemmeside mv., såfremt det får støtte
  • at kommunens kommunikationsafdeling og projektleder for klimastrategien forventelig kontakter jer med et ønske at høre mere om jeres projekt efter iværksættelse, såfremt det får tildelt støtte
  • at projektet, hvis det tildeles støtte, må indgå i Assens Kommunes samlede klimastrategi
 • Alle ansøgere vil hurtigst muligt efter ansøgningsfristen få skriftligt svar via e-boks.

 • Midlerne udbetales via det oplyste CVR-nummer.

Har du spørgsmål

Har du spørgsmål til klimapuljen er du velkommen til at kontakte udviklingskonsulent Steen Søgaard på tlf. 64 74 73 68 eller stspe@assens.dk eller udviklingskonsulent Morten Wismar Nielsen på tlf. 64 74 68 85 eller mowni@assens.dk.