icon-Støtte-til-projekter

Puljer og støtte

Hjælpepakker til kultur- og fritidsområdet

Assens Kommune åbner nu for økonomisk hjælp til kultur- og fritidsområdet. Foreninger, kulturinstitutioner og andre kan søge hjælp til driftsudgifter og projekter i forbindelse med COVID-19 situationen.

Hjælpepakke til kulturområdet

Assens Kommunes kultur-hjælpepakke er etableret for at yde ekstraordinære tilskud til aktører på kulturområdet. Hjælpen gives med følgende formål:

 • at afbøde større økonomiske konsekvenser af nedlukning for aktivitet i kulturlivet i
  forbindelse med covid-19
 • at igangsætte nye, covid-19-tilpassede arrangementer

Assens Kommunes kultur-hjælpepakke kan ansøges af alle kulturinstitutioner og kulturaktører i Assens Kommune, som er ramt økonomisk af covid-19, eller som ønsker at bidrage med
aktiviteter til genåbningen. 

Kultur-hjælpepakken giver mulighed for at søge hjælp til:

 • covid-19-tilpassede projekter, der kan sætte gang i genåbningen og skabe lokalt liv i Assens Kommune hen over sommeren og efteråret 2020
 • driftsmæssige tab hos kulturinstitutioner under nedlukningen

Vær opmærksom på, at der også er mulighed for at søge projektstøtte på op til 5.000 kr. fra Kultur- og Eventpuljen til mindre kulturprojekter.

Om hjælpepakkerne til kulturområdet

 • OBS! ALLE MIDLER I DENNE PAKKE ER UDDELT!

  • Kulturaktører kan søge om støtte til dækning af merudgifter i forbindelse med udsættelse eller omtænkning af arrangementer, som tidligere har fået bevilget støtte fra Assens Kommunes kulturmidler.
  • Kulturaktører - herunder kulturinstitutioner - kan søge støtte til covid-19-tilpassede projekter, som kan sætte gang i genåbningen og skabe lokalt liv i Assens Kommune hen over sommeren og efteråret 2020. Projekter, som understøtter Assens Kommunes nye kulturpolitik (herunder temaerne i kulturstrategien), har første prioritet, når projekterne vurderes.

  Om projektpakken på kulturområdet

  • Puljen er på 160.000 kr.
  • Ansøgningsfrist: løbende
  • Beslutning træffes administrativt
  • Svar på ansøgninger sendes som mail til ansøgerens e-boks. Et eventuelt tildelt beløb skal anvendes inden udgangen af 2020.

  Følgende betingelser er knyttet til modtagelse af støtte fra projektpakken

  • Det skal af alt pr-materiale tydeligt fremgå, at der er ydet økonomisk støtte fra Assens Kommune.
  • Arrangementet skal annonceres via www.oplevassens.dk og andre relevante medier.
  • Senest tre måneder efter aktivitetens afslutning skal godkendt regnskab tilsendes kommunen.
  • En ansøgning til Assens Kommunes projektpakke på kulturområdet kan ikke kombineres med ansøgninger til eller bevillinger fra andre af Assens Kommunes covid-19-hjælpepakker.

  Ansøgningsskema

  • Kulturinstitutioner kan søge om et ekstraordinært driftstilskud til 2020. Driftspakken er primært tænkt som hjælp til kulturinstitutioner, der er i alvorlig krise på grund af manglende aktivitet og dermed manglende indtægter som følge af covid-19-nedlukning i først halvdel af 2020. Det forudsættes, at ansøgere har afsøgt muligheden for at få del i statslige hjælpepakker.

  Om driftspakken på kulturområdet

  • Puljen er på 150.000 kr. 
  • Ansøgningsfrist: 1 september
  • Beslutning om fordeling af midler træffes af Beskæftigelse, Erhverv og Kultur på møde den 5. oktober 2020

  Ansøgningsskema

Kontakt vedr. hjælpepakken til kulturområdet

Katrine West
kwest@assens.dk
64 74 64 59

Hjælpepakke til fritidsområdet

Assens Kommunes corona-hjælpepakke til fritidsområdet er etableret for at yde ekstraordinære tilskud til lokale aktører inden for fritidsområdet for at afbøde større økonomiske konsekvenser, som aktørerne oplever som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19.

Assens Kommunes corona-hjælpepakke til fritidsområdet kan ansøges af alle breddeidrætsforeninger, foreninger, forsamlingshuse og samlingssteder, idrætshaller mv. i Assens Kommune, der er ramt økonomisk af COVID-19.

Assens Kommunes corona-hjælpepakke til fritidsområdet rummer muligheder for at søge hjælp til:

 • projekter, der kan medvirke til en kickstart af foreningen/hallen/forsamlingshuset eller markere genåbning
 • driftsmæssige tab under nedlukningen

Om hjælpepakkerne til fritidsområdet

  • Ansøger kan søge et beløb til et mindre projekt, der enten kan medvirke til en kickstart af foreningen, forsamlingshuset, samlingsstedet mv. efter corona-krisen, eller markere en fejring/genåbning i forhold til ansøgers lokalsamfund.
  • Projektpakken kan søges af en enkelt forening, hal eller samlingssted, men kan ligeledes søges som et samarbejdsprojekt mellem to eller flere ansøgere fra samme lokalområde.

  Om projektpakken til fritidsområdet

  • Puljen er på 100.000 kr.
  • Projektpakken kan søges af en enkelt forening, hal eller samlingssted, men kan ligeledes søges som et samarbejdsprojekt mellem to eller flere ansøgere fra samme lokalområde. Hvis to eller flere parter går sammen om et projekt, kan hver part ansøge om op til 5.000 kroner.
  • Ansøgningerne behandles løbende og bevilges administrativt
  • Svar på ansøgninger sendes som mail til foreningens/samlingsstedets/hallens e-boks. Et eventuelt tildelt beløb skal anvendes
   inden udgangen af 2020

  Følgende betingelser er knyttet til modtagelse af støtte fra projektpakken

  • Det skal af alt pr-materiale tydeligt fremgå, at der er ydet økonomisk støtte fra Assens Kommune.
  • Arrangementet skal annonceres via www.oplevassens.dk og andre relevante medier.
  • Senest tre måneder efter aktivitetens afslutning skal godkendt regnskab tilsendes kommunen.
  • En ansøgning til Assens Kommunes projektpakke inden for fritidsområdet kan ikke kombineres med ansøgninger til eller bevillinger fra andre af Assens Kommunes Covid-19
   hjælpepakker.

  Ansøgning

  • Ansøger kan søge om et ekstraordinært driftstilskud på op til 5.000 kr. for 2020. Driftspakken er primært tænkt som hjælp til dækning af ansøgers faste driftsudgifter (el, vand, varme, vandafledningsafgift mm.). Det forudsættes, at ansøger har afsøgt muligheden for at få nedsat aconto betalinger til diverse forsyningsvirksomheder.
  • Ansøger kan søge om et ekstraordinært tilskud til dækning af udgifter til aflyste arrangementer, herunder bl.a. lokaleudgifter. Der kan ligeledes søges om hjælp til dækning af manglende indtægter pga. fald i medlems- og kontingentindbetalinger, aflyste arrangementer mv. Der er ingen beløbsgrænse for ansøgningen. 

  Om driftspakken på fritidsområdet

  • Puljen er på 352.000 kr. 
  • Ansøgningsfristen er den 1. september 2020.
  • Beslutning om fordeling af midler træffes af Uddannelse, Børn og Familie på møde den 5. oktober 2020

  Ansøgning

Kontakt vedr. hjælpepakkerne på fritidsområdet

Steen Søgaard
stspe@assens.dk
64 74 73 68