icon-Støtte-til-projekter

Puljer og støtte

Håndbog om fundraising

De mange private fonde og statslige puljer i Danmark uddeler hvert år milliarder af kroner. Men konkurrencen om midlerne er stor. Du kan imidlertid øge dine muligheder for at få del i støttekronerne, hvis du er klædt på til de forskellige faser i fundraisingprocessen.

Håndbogen om fundraising, du finder her på siden, har til formål at give dig en grundlæggende viden om fundraising.

Alt efter hvad du har brug for, kan håndbogen enten læses sammenhængende eller bruges som opslagsbog i forhold til de forskellige faser, en fundraisingproces almindeligvis følger.

Rigtig god læselyst - og held og lykke med din fundraising.

Download håndbogen om fundraising