icon-Oplev-kulturen

Oplev kulturen

Købstadsjubilæum 2024

Assens 500-års Købstadsjubilæum 2024

Nøjagtig hvornår Assens blev købstad, ved vi ikke. Men vi ved, at Frederik 1. i 1524 stadfæstede Assens bys købstadsprivilegier. 500-året for denne begivenhed er 2024.

Den officielle fejring af købstadsjubilæet vil have form af en Folkefest. Folkefesten bliver en 4-dages begivenhed i sommeren 2024. Tema for festen er DEN MARITIME KØBSTAD.

Ud over Folkefesten vil der løbende være fejring af købstadsjubilæet i løbet af hele 2024. I den forbindelse opfordres alle foreninger, institutioner og virksomheder til at tænke jubilæet ind i deres løbende aktiviteter.

Der er nedsat en Jubilæumskomité, som - i samarbejde med lokale aktører - er i gang med at udarbejde forslag til program og udmøntning af budget for Folkefesten. Jubilæumskomiteen består af:

  • Inge Dahl – Assens Lokalråd
  • Johan Møhlenfeldt Jensen – Museum Vestfyn
  • Kristine Lyngbo – Udvikling Assens
  • Lasse Tajmer - Tobaksgaarden
  • Michael Iwersen – Arena Assens
  • Michael Poulsen - AssensBibliotekerne
  • Pernille Schreiner – Assens Handelsstandsforening
  • Torben Lorenzen – Assens Købstad
  • Peter Nielsen – Assens Kommune

Sådan indsender du forslag til Folkefest-fejringen af jubilæet:

Har du aktiviteter, som du gerne vil gennemføre som en del af Folkefesten, så udfyld og indsend venligst nedenstående skema. Husk at indtænke det maritime tema!

Frist for indsendelse af skemaet er mandag den 19. september 2022.

Jubilæumskomiteen vil udvælge en række af de indkomne forslag og afholde samtaler med folkene bag dem. Samtalerne finder sted mandag den 10. oktober 2022 i tidsrummet kl. 17-21. Her vil aktørerne bag hvert af de udvalgte forslag få lejlighed til at møde komiteen og uddybe forslagets indhold, økonomiske ramme og finansieringsplan. Derefter udarbejder Jubilæumskomiteen et forslag til program og fordeling af de økonomiske midler, som er ca. 400.000 kr.

Forslaget forelægges det politiske udvalg Medborgerskab, Kultur og Beskæftigelsesudvalget, som træffer den endelige beslutning vedrørende program og økonomi.

Assens 500-års Købstadsjubilæum 2024 - Folkefesten

Tema: DEN MARITIME KØBSTAD

Indsend dit aktivitetsforslag her!

Hvad er aktivitetens navn?
Hvad er aktivitetens konkrete indhold?
Hvordan forholder aktiviteten sig til temaet?
Hvem henvender aktiviteten sig primært til?
Aktivitetens samlede budget samt eventuel medfinansiering
Hvem står bag forslaget?

Oplysning om behandling af personoplysninger

Yderligere oplysninger:

Kulturkonsulent Katrine West, 64 74 64 59, kulturogfritid@assens.dk