icon-Ud-i-naturen

Kåring af Årets klima- og biodiversitetsinitiativ

Kåring af Årets klima- og biodiversitetsinitiativ

Prisen som Årets klima- eller biodiversitetsinitiativ uddeles årligt af Assens Kommune for at præmiere og skabe opmærksomhed omkring et lokalt initiativ til nedbringelse af co2-udledning og fremme af biodiversiteten og den grønne omstilling i Assens Kommune. Læs mere herunder om prisen og mulighederne for at komme i betragtning.

 

Formål med kåring af årets klima- eller biodiversitetsindsats:

 • At anerkende lokalsamfunds, foreningers og ildsjæles initiativer, der bidrager til den grønne omstilling, øget biodiversitet eller mindskning af co2-udledningen i Assens Kommune
 • At medvirke til at sætte fokus på klima- og biodiversitetsindsatser i Assens Kommune
 • At inspirere andre til at igangsætte lignede indsatser
 • At skabe engagement for udvikling af klimavenlige initiativer hos borgere, foreninger og lokalsamfund i Assens Kommune.

 

Hvem kan få prisen?

Prisen kan tildeles en indsats, der er gennemført af:

 • Lokalsamfund
 • Veje, enklaver mv.
 • Foreninger
 • Grupper af borgere

 

Hvilke kriterier er der?

For at komme i betragtning til prisen, skal ansøger beskrive:

 • Hvilken forskel gør indsatsen for at mindske udledning af co2 eller
 • Hvilken forskel gør indsatsen for at fremme biodiversiteten

Desuden vil det være et kriterie, at:

 • Indsatsen kan inspirere andre

Eksempler på initiativer, der medvirker til at nedsætte CO2 forbruget eller som kan fremme biodiversiteten:

 • Deleværktøjer i en landsby elle en villavej
 • Fælles tøjbyttedag
 • Klimavenlige fællesspisninger eller fælles køkkenhave
 • Kør-sammen ordninger
 • Plantning af træer eller områder med insektvenlig beplantning
 • Og meget mere

Kommercielle initiativer kan ikke søge eller indstilles til prisen.

 

Hvordan søger man?

Der er to måder, hvorpå I kan vinde prisen som Årets klima- eller biodiversitetsinitiativ:

 • I fremsender en ansøgning, hvori I beskriver indsatsen, herunder hvorledes prisens kriterier er opfyldt.
 • Andre indstiller jer til prisen, med samme beskrivelse som ovenstående.

De indkomne ansøgninger vurderes på, om de opfylder prisens formål og hvilken effekt, de forventes at have. Det er ikke nødvendigt at kunne dokumentere effekter, men i ansøgningen bedes du komme med nogle bud på, hvilke positive effekter aktiviteten kan have. Udpegning af vinderen foregår på Medborgerskab, Kultur og Beskæftigelses møde i september det pågældende år. I 2022 foregår udpegningen dog på oktober mødet den 3. oktober. Præmien overrækkes af Borgmesteren og udvalgsformanden for Medborgerskab, Kultur og Beskæftigelse.

Din ansøgning eller indstilling skal sendes til lokalsamfund@assens.dk senest den 18. september 2022.

 

Præmie

Præmien til vinderen består af:

 • 10.000 kroner der skal anvendes til forbedring og/eller videreudvikling af vinderindsatsen, eller udvikling af lignende klima- eller biodiversitetsinitiativer.

 

Yderligere oplysninger:

Klimakoordinator Sanne Munk Doll, smudo@assens.dk, 64 74 69 18

Udviklingskonsulent Steen Søgaard, stspe@assens.dk, 64 74 73 68