Kåring af årets klima og biodiversitetsinitiativ

Kåring af årets klima og biodiversitetsinitiativ

Prisen som Årets klima- eller biodiversitetsinitiativ uddeles årligt af Assens Kommune for at præmiere og skabe opmærksomhed omkring et lokalt initiativ til nedbringelse af co2-udledning og/eller fremme af biodiversiteten og den grønne omstilling i Assens Kommune.

Læs mere herunder om prisen og mulighederne for at komme i betragtning.

Formål med kåring af årets klima- eller biodiversitetsindsats:

 • At anerkende lokalsamfunds, foreningers og ildsjæles initiativer, der bidrager til den grønne omstilling, øget biodiversitet eller mindskning af co2-udledningen i Assens Kommune
 • At medvirke til at sætte fokus på klima- og biodiversitetsindsatser i Assens Kommune
 • At inspirere andre til at igangsætte lignede indsatser
 • At skabe engagement for udvikling af klimavenlige initiativer hos borgere, foreninger og lokalsamfund i Assens Kommune.

Hvem kan få prisen?

Prisen kan tildeles en indsats, der er gennemført af:

 • Lokalsamfund
 • Veje, enklaver mv.
 • Foreninger
 • Grupper af borgere

Hvilke kriterier er der?

For at komme i betragtning til prisen, skal ansøger beskrive:

 • Hvilken forskel gør indsatsen for at mindske udledning af co2 eller
 • Hvilken forskel gør indsatsen for at fremme biodiversiteten

Desuden vil det være et kriterie, at:

 • Indsatsen kan inspirere andre

Eksempler på initiativer, der medvirker til at nedsætte CO2 forbruget:

 • Deleværktøjer i en landsby elle en villavej
 • Fælles tøjbyttedag
 • Klimavenlige fællesspisninger eller fælles køkkenhave
 • Kør-sammen ordninger
 • Fælles vedvarende energiløsninger
 • Og mange flere

Eksempler på initiativer, der medvirker til at fremme biodiversiteten:

 • Skabelse af levesteder for planter, dyr og svampe
 • Opsætning af kvashegn, etablering af vandhuller, insektvolde og stenbunker
 • Etablering af flader med bar jord, sand eller grus til bier
 • Dannelse af nye områder, hvor planter får lov at komme af sig selv og hvor de får mulighed for at blomstre og sætte frø
 • Og meget mere

Kommercielle initiativer kan ikke søge eller indstilles til prisen.

Hvordan søger man?

Der er to måder, hvorpå I kan vinde prisen som Årets klima- eller biodiversitetsinitiativ:

 • I fremsender en ansøgning, hvori I beskriver indsatsen, herunder hvorledes prisens kriterier er opfyldt.
 • Andre indstiller jer til prisen, med samme beskrivelse som ovenstående.

De indkomne ansøgninger vurderes på, om de opfylder prisens formål og hvilken effekt, de forventes at have. Det er ikke nødvendigt at kunne dokumentere effekter, men i ansøgningen bedes du komme med nogle bud på, hvilke positive effekter aktiviteten kan have.

Udpegning af vinderen foregår på Medborgerskab, Kultur og Beskæftigelsesudvalgets møde 4. september 2023.

Præmien overrækkes af Borgmesteren og udvalgsformanden for Medborgerskab, Kultur og Beskæftigelse.

Din ansøgning eller indstilling skal sendes til lokalsamfund@assens.dk senest den 13. august 2023.

Præmie

Præmien til vinderen består af:

 • 10.000 kroner der skal anvendes til forbedring og/eller videreudvikling af vinderindsatsen, eller udvikling af lignende klima- eller biodiversitetsinitiativer.

Yderligere oplysninger:

Klimakoordinator Sanne Munk Doll, smudo@assens.dk, 64 74 69 18

Udviklingskonsulent Steen Søgaard, stspe@assens.dk, 64 74 73 68​