icon-Giv-en-hånd

Giv en hånd

Willemoesprisen

Peter Willemoes

Willemoesprisen uddeles af Assens Kommune hvert år. Normalt finder prisuddelingen sted i forbindelse med søhelten Peter Willemoes’ fødselsdag 11. maj. I 2021 måtte arrangementet udskydes lidt; men fredag den 4. juni kunne prisuddelingen festligholdes.

Willemoesprisen 2021 gik til Stig Nør, fremsynet fornyer af området ved Helnæs Mølle.

Borgmester Søren Steen Andersen, formand for priskomiteen Elmer Philipsen og prismodtageren Stig Nør

Læs mere herunder om prisen og prismodtageren!

Hvem kan Willemoesprisen tildeles?

Prisen gives til en person, forening, organisation, virksomhed, institution eller lignende, der i sit daglige virke eller ved en speciel begivenhed i det forløbne år har udvist særlig ”Willemoes-ånd” eller er i besiddelse af ”Willemoes-egenskaber”

 

Hvad er Willemoes-ånd og Willemoes-egenskaber?

 • at tage umulige udfordringer op og løse dem med succes
 • at kæmpe mod autoriteter og overmagt på en konstruktiv og alternativ facon
 • at gå foran med et godt eksempel
 • at udvise originalt og anderledes organisationstalent
 • at udvise lederevner, således at medarbejdere/medlemmer/kolleger kan begejstres - selv i kriser
 • at begejstre og engagere og sætte mål

 

Hvornår uddeles Willemoesprisen?


Willemoesprisen uddeles af Assens Kommune hvert år. Normalt foregår uddelingen i forbindelse med søhelten Peter Willemoes’ fødselsdag den 11. maj.

Hvordan udvælges årets Peter Willemoes?

Hvert forår har borgere i Assens Kommune mulighed for at indstille kandidater til prisen. Når der åbnes for indstillinger, annonceres det i lokalpressen og her på siden.
Den endelige udvælgelse af prismodtageren sker på et møde i prisudvalget. Prisudvalgets sammensætning fremgår af Principper og procedure for Willemoesprisen, jævnfør ”Se også”.

 

Om Peter Willemoes og Willemoesprisens historie

Den 11. maj 1783 blev der i Assens født en dreng, der fik navnet Peter Willemoes. Det hus, han blev født i, har siden fået navn efter ham og er nu museum – og på havnen er der rejst en statue af ham. Han er om nogen Assens’ helt, og de fleste kender historien om ham og hans bedrifter

- i slaget på Reden 2. april 1801, hvor han blev nationens helt
- ved troppeoverførslerne fra Langeland til Sjælland vinteren 1807-1808
- i slaget ved Sjællands Odde 22. marts 1808, hvor han fandt sin alt for tidlige død, knap 25 år gammel.

Alt, hvad han foretog sig i sit korte liv, var præget af hans helt særlige egenskaber og holdning til tilværelsen. I Assens Kommune har vi valgt at sætte fokus på disse egenskaber ved årligt at uddele en hæderspris – Willemoesprisen.


Om Willemoesprisen 2001-2021

Prisen blev i 2001 indstiftet på Willemoesgruppens initiativ, men har siden 2009 været en kommunal pris. Den uddeles hvert år omkring Peter Willemoes’ fødselsdag den 11. maj.
I Willemoesgruppens tid, før prisen blev kommunal, blev prisen uddelt tre gange, til følgende modtagere:

 • 2001 Bent Bach Sørensen, brygger, Bryggeriet Vestfyn
 • 2003 Søren Bonde Hansen, forstander, Vestfyns Handelsskole
 • 2008 Frøbjerg Festspil

Efter at Willemoesprisen blev en kommunal pris, er den blevet tildelt følgende:

 • 2009 Henrik Bak Larsen, uddeler, Haarby Brugs
 • 2010 Mogens Lykke Olsen, direktør / redaktør, LokalAvisen Assens, Sommerrock, sambaoptog, Hit med Assens, Tobaksgaardens bestyrelse
 • 2011 Terrariet Vissenbjerg
 • 2012 Erling Pedersen, direktør for Assens skibsværft
 • 2013 Finn Pedersen, organist, dirigent m.m.
 • 2014 Jens Jakobsen, Haarby Lokalråd, kulturhusprojektet Linien 2, erhvervsdrivende og iværksætter
 • 2015 Bent Damsbo, initiativtager til og mangeårig hoveddrivkraft bag Vestfyns Teater
 • 2016 Hans Peter Skov Hansen, utraditionel idémand, aktiv medborger og aktivt medmenneske
 • 2017 Conni Hansen, hoveddrivkraft for Folkedansernes og Spillemændenes Landsstævne sommeren 2016 i Assens, mangeårig indsats i bestyrelsen for Assens Folkedansere
 • 2018 Bent Schmidt, utrættelig, aktiv medborger, der gennem indsats i diverse foreningsbestyrelser i mange år har skabt oplevelser for borgerne og fremdrift i hele Assens Kommune
 • 2019 Else Marie Kristensen, formand for Æblefestival Assens Kommune, og igangsætter af mange utraditionelle projekter.
 • 2020 Jens Poulsen, visionær hotelejer af Glamsbjerghus

I 2021 gik Willemoesprisen til Stig Nør, fremsynet fornyer af området ved Helnæs Mølle. Stig Nør modtog sprisen for at have opbygget et helt nyt, smukt og gedigent outdoor-resort ved Helnæs Mølle, på en måde som udløser beundring, glæde og stolthed og giver sig udtryk i en bemærkelsesværdig mængde positive kommentarer fra såvel lokale beboere som gæster på Helnæs.

Prisen blev overrakt af formand for priskomiteen, formand for Beskæftigelse, Erhverv og Kultur Elmer Philipsen, ved et arrangement i Willemoesgaardens gård den 4. juni 2021.


Yderligere oplysninger:
Kulturkonsulent Katrine West, 64 74 64 59, kulturogfritid@assens.dk

Kontakt Kultur

Tlf: 64 74 75 07

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.