icon-Giv-en-hånd

Giv en hånd

Landsbypedeller

I årene 2011/2012 afprøvede Assens Kommune konceptet ”landsbypedeller” i samarbejde med Jordløse. Efter evaluering af forsøget, blev det besluttet, at Assens Kommune skal arbejde på at videreudvikle landsbypedelordningen, og udbrede konceptet til flere landsbysamfund.

Hvad er en landsbypedelordning

En landsbypedelordning er en samarbejdsaftale mellem kommunen og en landsby eller en gruppe af landsbyer, hvor landsbyerne påtager sig ansvaret for at udføre nogle kommunale opgaver indenfor eget lokalområde, mod betaling fra Assens Kommune.

En landsbypedel er ikke nødvendigvis en person, men skal opfattes som en funktion. Det vil være op til den enkelte landsby/gruppe af landsbyer at beslutte, hvordan man vil organisere sig. Det vil sandsynligvis være en lokal forening eller lignende, der indgår aftalen med kommunen, og det er op til foreningen selv at beslutte, om man løser opgaven ved hjælp af lokal ulønnet arbejdskraft, eller betaler nogen for at udføre opgaven.

Landsbypedelordninger er et forsøg på at bringe kommunale og lokale ressourcer sammen og skabe merværdi. Ordningen kan medvirke til at fremtidssikre offentlige serviceydelser i landdistrikterne, og give landsbyerne en ekstraindtjening. Det er op til den enkelte landsby selv at beslutte, hvad et eventuelt overskud skal anvendes til.

Assens Kommune sparer ingen penge ved en landsbypedelordning, men håber på et større udbytte af de kommunale kroner, til glæde for såvel de involverede landsbyer, som kommunen i sin helhed.

Hvilke opgaver drejer det sig om

Præcis hvilke opgaver der skal løses, og omfanget af disse, vil variere fra område til område, og tage udgangspunkt i et udspil fra den enkelte landsby/gruppe af landsbyer. Dog forventes størsteparten af opgaverne at vedrøre pleje af grønne områder.
Da en landsbypedelordning skal være udgiftsneutral for kommunen, vil der være tale om opgaver som kommunen i forvejen udfører i området, eller opgaver som vil mindske udgiften til andre kommunale opgaver.

Hvor meget betaler kommunen for opgaverne

Taksterne fastlægges ud fra beregninger over hvad det koster kommunen at udføre de opgaver, som landsbyerne og kommunen indgår samarbejdsaftaler om.

Hvordan får man en landsbypedelordning

Ring eller skriv til udviklingskonsulent Steen Søgaard på 64 74 73 68, eller på e-mail stspe@assens.dk

Så tager vi en snak om jeres ønsker.

Normalvis vil vi efterfølgende arrangere et møde, hvor vi sammen ser på jeres lokalområde, især på hvilke kommunale opgaver, der findes og størrelsen af disse.

Det vil også være af stor betydning, hvilken lokal opbakning I har bag ønsket om en landsbypedelordning, og hvorledes I har tænkt jer at arrangere opgaven.