icon-Giv-en-hånd

Giv en hånd

Ofte stillede spørgsmål om frivilligt arbejde

Herunder finder du svar på en række ofte stillede spørgsmål om frivilligt arbejde.

Find dit spørgsmål og svar herunder

 • Hvis du får folkepension, er der ingen begrænsninger i din ret til at yde en frivillig indsats eller udføre frivilligt ulønnet arbejde.

  Kilde: Center for Frivilligt Socialt Arbejde

 • Frivillig i en forening

  Hvis du er frivillig i en forening, vil du som oftest være dækket af foreningens forsikring, hvis du kommer til skade eller gør skade, mens du udfører frivilligt arbejde. Forhør dig hos den forening du er engageret i for et konkret svar på, hvordan du er dækket.

  Frivillig i en kommune

  Fra og med den 1. juli 2017 blev det muligt for kommuner at tegne forsikring for frivillige, der yder en frivillig indsats i kommunen. Frivillige, der udfører frivilligt arbejde er allerede dækket jf. arbejdsskadesikringsloven. I Assens Kommune har vi herudover valgt at tegne en ansvars- og ulykkesforsikring for kommunens frivillige, som yder en frivillig indsats.

  Ift. den konkrete skade, vil det være arbejdsskadestyrelsen, der vurderer, om skaden er dækket af lov om arbejdsskade, eller om det er en frivillig indsats, og det derved er kommunens indkøbte forsikring, der dækker.

  Bruger du din private bil i forbindelse med dit private arbejde skal du være opmærksom på, at eventuel skade sket på passagerer og andre skal dækkes af motoransvarsforsikringen. 

  Desuden kan du finde flere informationer om forsikring af frivillige og foreninger  og  arbejdsskadeforsikring til frivillige hos Center for Frivilligt Socialt Arbejde.

   

 • Hvis du modtager arbejdsløshedsdagpenge eller efterløn og gerne vil yde en frivillig indsats, skal du være opmærksom på de regler, som er på området.

  Nogle former for frivilligt arbejde medfører træk i arbejdsløshedsdagpenge og efterløn time for time. Andre opgaver må du udføre i gennemsnit 15 timer pr. uge, mens du i en lang række opgaver må yde lige så mange timers frivilligt arbejde pr. uge, som du har lyst til.

  Grundlæggende er der forskel på om du udfører frivilligt ulønnet arbejde eller er frivillig i en frivillig aktivitet. I de fleste tilfælde er der tale om, at man er frivillig i en aktivitet.

  For at få mere at vide om det præcise beregningsforhold, skal du kontakte din A-kasse, da det er A-kassen, der skal afgøre om du må udføre det frivillige arbejde uden at få nedsat din ydelse.

  Vi anbefaler, at du benytter Center for Frivilligt Socialt Arbejdes guide om de specifikke regler, hvis er du på arbejdsløshedsdagpenge eller efterløn og ønsker at yde en frivillig indsats.

  Kilde: Center for Frivilligt Socialt Arbejde

 • Modtager du kontanthjælp, sygedagpenge og folkepension er der som udgangspunkt ingen begrænsninger i din ret til at yde en frivillig indsats.

  I forhold til førtidspension skal du dog være opmærksom på, at din frivillige indsats i et vist omfang kan indgå i kommunens løbende vurdering af, om du har forbedret din erhvervsevne.

  I forhold til din kontakthjælp skal du være opmærksom på, at din frivillige indsats ikke må påvirke din rådighedspligt. Derfor skal du være opmærksom på, at din rådighedspligt til enhver tid går forud for dit frivillige arbejde. Det betyder, at du ikke må være mere bundet af dit frivillige arbejde, end at du umiddelbart kan starte i et lønnet arbejde. Og det frivillige arbejde må heller ikke forhindre dig i aktivt at forsøge at finde lønnet arbejde.

  Når du er på sygedagpenge skal du skal være opmærksom på, at dit frivillige arbejde ikke forsinker din helbredelse eller står i vejen for dit samarbejde med kommunen. Du skal være opmærksom på, at kommunen kan stoppe udbetalingen af dine sygedagpenge, hvis kommunen mener, dit frivillige arbejde betyder, du forhaler din helbredelse eller ikke medvirker aktivt i kommunens opfølgning.

  Det er altid en god idé, at du taler med din sagsbehandler, inden du går i gang med frivilligt arbejde eller frivillige aktiviteter, hvis du er på offentlig forsørgelse.

  Vi anbefaler, at du benytter Center for Frivilligt Socialt Arbejdes guide om de specifikke regler, hvis du er på førtidspension, kontakthjælp eller sygedagpenge og ønsker at yde en frivillig indsats.

  Kilde: Center for Frivilligt Socialt Arbejde

 • Når du er frivillig og har kontakt med børn under 15 skal der altid indhentes en børneattest, da reglerne omkring indhentelse af børneattester gælder uanset, om der er tale om lønnet beskæftigelse eller frivilligt arbejde.

  Læs mere om lovgivningen om børneattester samt få svar på de praktiske spørgsmål i forhold til indhentning af børneattester, hos Center for Frivilligt Socialt Arbejde.

  Kilde: Center for Frivilligt Socialt Arbejde

 • Det er helt op til jer selv, hvordan I danner en forening og der findes ikke en ”foreningslov”, der beskriver, hvad jeres vedtægter skal indeholde; hvordan I træffer beslutninger m.v.

  Dog er der stadig en række ting, som I skal overveje både i forbindelse med oprettelsen af foreningen og efterfølgende. I den forbindelse anbefaler vi, at I benytter jer af Center for Frivilligt Socialt Arbejdes guide, hvor I kan læse mere om de overvejelser, som I bør gøre jer.

  Der kan også finde mere viden om, hvordan jeres forening opretter:

  • NemKonto
  • CVR-registrering
  • Digital postkasse
  • Digital medarbejdersignatur
  • MitID til foreninger.

  Hvordan I opretter CVR-nummer, NemKonto m.v kan du læse mere om her. 

   

 • Frivillige sociale foreninger og selvorganiserede grupper, der laver aktiviteter til gavn for målgruppen for § 18 midlerne kan søge om § 18 midler fra Assens Kommune. I Assens Kommune uddeles midlerne en årligt. Her kan du læse mere om § 18.

  Ministerierne uddeler jævnligt puljemidler, der kan søges af frivillige sociale foreninger. Du kan se en oversigt over aktuelle puljer og krav på Tilskudsportalen.

  Borgergrupper, lokalråd og grupper af borgere kan søge om økonomi til gennemførelse af lokale projekter og indsatser gennem Assens Kommunes Landdistriktspuljer. Her kan du læse mere om landdistriktspuljen og strakspuljen.

 • Hvem I skal samarbejde med afhænger jo naturligvis af, hvilken målgruppe jeres indsats henvender jer til.

  Ønsker I at igangsætte et nyt projekt eller initiativ, men er I i tvivl om, hvem der kunne være relevante samarbejdsparterne er I altid velkomne til at kontakte konsulent for aktivt medborgerskab, der kan være behjælpelig med at henvise videre til relevante samarbejdspartnere og etablere netværk mellem foreninger.

  Du finder kontaktoplysninger længere nede på siden.

Kontaktoplysninger

Fandt du ikke svar på dit spørgsmål, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte konsulent for aktivt medborgerskab på telefon 6474 6614 eller aktivmedb@assens.dk.

Kontakt Udviklingskonsulent Charlotte Wiwel

Tlf: 64 74 63 17

Send almindelig e-mail
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.