icon-Giv-en-hånd

Giv en hånd

Nævning og domsmand

Nævninge og domsmænd kaldes under ét for lægdommere. Lægdommere udtages for fire år ad gangen – og næste periode løber fra den 1. januar 2024 til den 31. december 2027.

Nævning og domsmand

Ansøgningsfristen til Nævninge- og domsmandsgrundlisten 2020-2023 er udløbet. Næste gang Assens Kommune åbner for tilmelding forventes at blive i januar 2023. Ønsker du at blive informeret til januar 2023 kan du sende dine kontaktoplysninger (ikke cpr.nr.) til valg@assens.dk.

Generel information om nævninge- og domsmandsgrundlisten

Assens Kommune skal hvert fjerde år udarbejde en grundliste til de danske domstole. Det er en liste over borgere, som ønsker at blive domsmænd eller nævninge i straffesager. Nævninge og domsmænd kaldes under ét for lægdommere. Lægdommere udtages for fire år ad gangen – og næste periode løber fra den 1. januar 2024 til den 31. december 2027.

Det er Assens Kommunes Grundlisteudvalg, der vælger de personer, der kommer på grundlisten. Grundlisteudvalget skal sikrer sig, at de personer, der udtages er egnede til at virke som lægdommere. De udtagne personer skal udgør et alsidigt og repræsentativt udsnit af kommunens befolkning. Grundlisten skal afspejle, hvordan befolkningen i kommunen er sammensat. Man skal være opmærksom på, at ikke alle ansøgere kan være sikre på at komme på grundlisten. Det gælder også selvom man umiddelbart lever op til alle kravene. Det afhænger bl.a. af, hvor mange borgere i Assens Kommune, der ønsker at blive optaget på listen.

Krav til lægdommere

For at blive optaget på grundlisten i Assens og blive lægdommer, skal du opfylde følgende:

 • Du skal være bosiddende i Assens Kommune
 • Du skal være fyldt 18 år
 • Du må ikke fylde 80 år i løbet af de fire år, du er lægdommer
 • Du skal være uberygtet
 • Du skal have stemmeret i Danmark
 • Du må ikke være minister, advokat eller advokatfuldmægtig
 • Du må ikke være ansat i ministeriers departementer. Heller ikke i en chefstilling i andre af statens myndigheder, som er underordnet ministeriernes departementer
 • Du må ikke være ansat ved domstolene, i politiet, anklagemyndigheden, Kriminalforsorgen eller andre myndigheder under Justitsministeriet
 • Du må ikke være præst i folkekirken eller andre trossamfund

Hvem bliver indkaldt som lægdommer?

Landsretterne trækker lod blandt de personer, der er optaget på kommunernes grundlister. Det sker blandt andet ved lodtrækning blandt de personer, kommunerne indstiller.

Nyttigt at vide som lægdommer, nævning eller domsmand

Lægdommere deltager på lige fod med de juridiske dommere. Derfor er det et stort ansvar at være lægdommer. Det er et borgerligt ombud og obligatorisk at passe hvervet i alle fire år. Det er dermed ikke muligt at sige fra, hvis det bliver ubelejligt.

 • Som nævning eller domsmænd er interesse for samfundsforhold en styrke. Du skal kunne tage stilling og udtrykke din selvstændige holdning til den aktuelle retssag.
 • Du skal regne med at blive indkaldt til at være lægdommer ca. fire gange årligt. Normalt er der kun tale om en enkelt dag, men der kan være sager, der tager flere dage eller uger.
 • Du bliver indkaldt med mindst tre dages varsel som domsmand og en uge som nævning.
 • Du er udnævnt for en 4-årig periode og kun ved helt særlige forhold kan du blive fritaget for hvervet. F.eks. hvis du flytter udenfor retskredsen.
 • Hvervet som nævning eller domsmænd er borgerligt ombud. Det betyder, at du har pligt til at møde i retten, når du bliver indkaldt. Du kan ikke bare blive fri. Heller ikke, hvis det falder ubelejligt i forhold til arbejde, studier eller private arrangementer. Din arbejdsgiver har pligt til at lade dig passe dit hverv som lægdommer.
 • Ved sygemelding i længere tid, ferie eller længerevarende studie- eller arbejdsrejse gives besked til retten. Du indkaldes så ikke i den periode.
 • Det er vigtigt at møde til tiden, når du bliver indkaldt til retsmøder. Det er også vigtigt du giver besked, hvis du skulle blive forsinket.
 • Som lægdommer får du 1.100 kroner (2018) pr. dag og 120 kroner (2018) for hver nat, du er væk hjemmefra.

Kontakt

Byrådssekretariatet, Janne Kornbeck, tlf. 64747371, jkhve@assens.dk for ydereligere oplysninger.

Kontakt Byrådssekretariatet

Tlf: 64 74 75 00

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.