icon-Foreninger-og-fritidsliv

Fritidsliv

Principper foreningsdrevne juniorklubber

Grundtilskuddet udgør kr. 25.000 årligt.

Det årlige tilskud pr. barn udgør

For klubtilbud 2 dage om ugen: kr. 600
For klubtilbud 3 dage om ugen: kr. 750
For klubtilbud 4 dage om ugen: kr. 900
For klubtilbud 5 dage om ugen: kr. 1.000

Det samlede tilskud skal anvendes til dækning af f.eks. udgifter til løn, lokaleleje og materialer.

Udbetaling af tilskud

Grundtilskuddet udbetales forud i to rater.
Tilskud pr. barn udbetales forud på grundlag af tilmeldte børn henholdsvis pr. 1. september og 1. februar.

For perioden september – december udbetales 4/10 af tilskuddet således:
For klubtilbud 2 dage om ugen: kr. 240
For klubtilbud 3 dage om ugen: kr. 300
For klubtilbud 4 dage om ugen: kr. 360
For klubtilbud 5 dage om ugen: kr. 400

For perioden januar – juni udbetales 6/10 af tilskuddet således:
For klubtilbud 2 dage om ugen: kr. 360
For klubtilbud 3 dage om ugen: kr. 450
For klubtilbud 4 dage om ugen: kr. 540
For klubtilbud 5 dage om ugen: kr. 600.

Regnskab

Klubben aflægger et årsregnskab, som skal revideres af foreningsvalgte revisorer.
Regnskabsperioden følger skoleåret.
Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen.
Regnskabet skal indsendes til Assens Kommune senest den 15. september.

For at sikre korrekt udbetaling af tilskud kan kommunen afsætte midler til brug for ekstern revision af klubbernes indberetningsgrundlag.
Der kan hvert år udvælges et antal klubber til revision.

Organisering

En klub drives af en bestyrelse.
Det kan være bestyrelsen for en eksisterende folkeoplysende forening, en paraplyforening (flere foreninger i fællesskab) eller en selvstændig oprettet bestyrelse.

Juniorklubberne drives efter bestemmelserne i folkeoplysningsloven og skal opfylde betingelserne i denne lov.

Klubberne ansætter selv personale og indgår aftaler med klubbens personale om lønsatser.
Klubberne er selv ansvarlig for udbetaling af løn og afregning af skat.
Klubberne har pligt til at indhente børneattester for de personer, der ansættes eller beskæftiges, såvel lønnet som ulønnet, og som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år.

Kontakt Kultur og Fritid

Tlf: 64 74 75 07

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.