icon-Foreninger-og-fritidsliv

Fritidsliv

Indsatser i handleplanen for Bevæg dig for livet

1. Understøt foreningerne

Første indsats er at skabe en ’værktøjskasse’, som kan hjælpe foreningerne i deres arbejde samt projektet med at nå de opsatte mål. Dette har første prioritet, da det kan understøtte mange af de andre indsatser i hele projektperioden og være et fundament for foreningernes lyst og mulighed for at opstarte nye aktiviteter og modtage flere medlemmer. I denne værktøjskasse er indsatserne:

 • Fritidskortet
 • Motivu (markedsføring af foreningernes tilbud med mulighed for tilkøb af annoncering)
 • Udbud af relevante kurser (eks. om multikontingent, den gode velkomst, markedsføring, frivillighed osv…)
 • Overblik over tilskudsordninger, puljer mv.

 

2. Familieidræt

Det er i stigende grad populært at være aktiv sammen som familie. Stadig erfares det dog, at mange forældre er inaktive og prioriterer deres børns træning frem for deres egen. Ud over at aktivere forældrene fysisk, vil en involvering af forældre i børnenes idræt, være med til i højere grad at kunne fastholde barnet i fritidsaktiviteten, da barnet derved oplever en oprigtig interesse og opbakning fra hjemmet. Selvom forælderen ikke selv kommer til at dyrke idræt, kan de blive en vigtig ressource i forhold til at fastholde børnene i aktiviteten, og måske også for foreningen i form af frivillighed. Der ud over prioriteres opstart eller udvikling af aktiviteter, hvor børnene kan være aktive samtidig med, at forældrene dyrker deres idræt samt aktiviteter, hvor voksne og børn er aktive sammen, og hvor alle får sved på panden. Denne indsats igangsættes ved at:

 • Undersøge, hvordan foreninger er lykkedes med at aktivere forældre ’mens der ventes’ samt inddrage forældre i foreningsarbejdet. De foreninger, som har udfordringen, ønskes støttes med individuelle løsninger.
 • Kortlægge familiehold i foreningerne og understøt der, hvor tilbud ikke er tilstede. Obs. på mulige ledige haltider i weekenderne. Der findes i forvejen mange idrætsspecifikke aktiviteter, som ofte tiltrækker de forældre, som engang har været aktive i sporten (tidligere håndboldspillere tager deres børn med til TrilleTrolle osv.). Hjælp foreninger med at gøre det tydeligt, at alle kan deltage eller tilbyde forskellige slags aktiviteter for at imødekomme flere.
 • Undersøge et samarbejde med turisme i Assens (eks. Visit Vestfyn), bibliotekerne og/eller naturafdeling til køb af ’natureventyr’, som er eventyr (for aldersgruppen 3-8 år), der oplæses fra en app på udvalgte ruter, hvor områdets specifikke natur, kultur og historie inddrages i spændende fortællinger. Se mere på natureventyr.nu.
 • Undersøg evt. Pokemon-go grupper og evt. udbredelse heraf.

 

3. Børn

Ud fra en kommunespecifik analyse af idrætsdeltagelsen i foreningslivet ud fra aldersgrupper, viser det sig, at fordelingen af børn i aldersgruppen 0-12 år er meget skæv ift. kommunens postnumre (varierer mellem 49,6% og 140,8%). Undersøgelsen beskriver dog ikke hvor mange børn, der er i de forskellige postnumre samt hvilke idrætsaktiviteter, børnene deltager i. Ud fra dette prioriteres det at:

 • Undersøge de tal, der ligger til grund for rapporten og uddybe med oversigt over idrætsdeltagelsen, for især at afsøge, hvor stor en betydning ’svømning’ som aktivitet har for skævvridningen af idræts-deltagelsen blandt kommunens postnumre samt hvilke andre aktiviteter, der tiltrækker mange børn i de postnumre med størst tilslutning.
 • Hvis den skæve fordeling af idrætsdeltagelse ikke kan tilskyndes svømning, skal det undersøge, hvilke idrætter der med fordel kan understøttes i postnumre: Assens, Aarup og Vissenbjerg for at øge niveauet af medlemmer i idrætsforeningerne blandt de 0-12 årige.

 

4. Idrætsaktiviteter i vækst

Der ønskes et fokus på de idrætsaktiviteter, der nationalt set er i vækst og have særligt øje for de områder og foreninger, hvor disse aktiviteter kan hjælpes i gang. Dette er aktiviteter som: fitness, e-sport, familieidræt, floorball, padel og outdoor aktiviteter generelt.

 • Opmærksomhed på igangværende initiativer og tiltag og undersøg, hvordan de bedst kan understøttes:
 • Fitness i Skallebølle og Brylle
 • E-sport i Salbrovad
 • Outdoor aktivitet i Vissenbjerg og Assens (især vedrørende kyststrækningen).
 • Padel-tennis ved de fleste haller i kommunen

 

5. Voksne og seniorer

For mange inaktive voksne og seniorer er det betydeligt nemmere at vende tilbage til den sport, som man engang har dyrket. Ny undersøgelse viser desuden, at størstedelen af voksne inaktive engang har dyrket idræt og motion og har gode minder derfra, så der for de fleste er noget positivt at vende tilbage til. Det prioriteres at understøtte den nationale Bevæg dig for livet - kampagne ’Kom tilbage til din idræt’ ved:

 • Kortlægning af hvilke foreninger, der ikke har et hold med meget lave barrierer. Der er en målsætning om, at alle foreninger har et sådan hold (eks. gå-fodbold, fodboldfitness, håndboldfitness, five-a-side håndbold, voksenintroduktion til tennis/tennis med langsomme bolde, motionscykelhold på ’jernheste’ osv.)
 • Kortlægning af senioraktivitet (primært seniorgymnastik/-idræt) samt gåhold i og uden for forenings-livet. Understøt opstart af aktiviteterne der, hvor der mangler. 

 

6. Unge

Flere unge skal være aktive i Glamsbjerg. Der opleves at være få unge i foreningslivet eller som brugere af faciliteter i Glamsbjerg. Desuden kører flere unge i bil/bus til skole i stedet for at cykle eller gå. Det ønskes at:

 • Undersøge foreningslivets erfaringer med og tilbud til de unge i Glamsbjerg.
 • Undersøge barrierer for unges idrætsdeltagelse. (Obs på ungeprofilundersøgelsen, der udkommer i start 2021 inden der evt. udsendes nye spørgeskemaer på ungdomsuddannelserne).
 • Hvilke skoler, der evt. kunne være interesserede i et samarbejde om at aktivere flere af deres elever bl.a. ved at stille faciliteter og/eller udstyr til rådighed efter skoletid.
 • Gadeidræt (måske). Dette vil skulle undersøges sammen med hallerne.

 

7. Skole-/foreningssamarbejde

Tættere samarbejde mellem foreninger og skole og en undersøgelse af:

 • Hvad der fra Assens Kommunes side ønskes iværksat af indsatser på skoleområdet for at løfte aktivitetsniveauet for eleverne i løbet af skoledagen og imødekomme de 45 min. fysisk aktivitet.
 • Hvilke skoleledelser, der er interesserede i et samarbejde om at løfte aktivitetsniveauet for deres elever og hvilke barrierer der er hos de skoleledelser, som ikke er interesserede.
 • Om nogle af de fora, der er i skoleregi kan kombineres med idrætsaktivitet.
 • Hvordan foreningerne/hallerne kunne se deres rolle i at styrke samarbejdet mellem dem og skolerne.

Sekundære aktiviteter, som primært skal drives af andre, men igangsættes gerne hurtigt.

 

8. Idrætsspecifikke netværk

Netværk, hvor foreninger med samme idræt i kommunen samles et par gange om året for at sparre med hinanden og inspirere med deres gode historier. Dette er samtidig et forum for kontakt med foreningerne og igangsættelse eller understøttese de andre indsatser i handleplanerne. Det er vurderet, at det vil kræve tid og ressourcer at drive sådanne netværk, da de færreste kan drives af sig selv. Hvis konsulenter hos DGI Fyn vil være de bærende kræfter for at oprette og drive netværk, kan det være tiden godt givet ud at understøtte og bidrage til møderne.

 

9. Motions på arbejdspladsen

Plant frø med motion på arbejdspladsen (internt i Assens Kommune og gennem virksomhedssamarbejder). Undersøg om der før er afprøvet eller tænkt initiativer og hvem der evt. kunne drive noget videre. Brug ikke for meget tid, da det tager lang tid at ændre en kultur og vil være en indsats, som formentlig ikke vil kunne ændres i denne projektperiode.

Indsatser ikke prioriteret ind pt:

Plejecentre

 • Idrætscertificering af plejecentre.
 • Brug af fitnessfaciliteter ved plejecentre i foreningsregi (evt. selvtrænerfitness).
 • Udvikling af omliggende arealer rundt om plejecentre til krolf mm.

 

Boligforeninger

 • Undersøgelse af kommunens boligforeninger og muligheden for oprettelse af idrætsforeninger i forbindelse hermed.

Kontakt projektleder Morten M. Mose

Tlf: 20 43 90 62

Send almindelig e-mail
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.