icon-Brug-vores-kommune

Brug vores kommune

Midlertidig overnatning

Har I brug for at skulle overnatte på en skole, en børnehave eller et lignende sted der ikke er godkendt til overnatning, skal du huske at meddele overnatningen til kommunen.

Midlertidig overnatning skal meddeles Assens Kommune via www.bygogmiljoe.dk senest 2 uger før første overnatningsdøgn skal finde sted.

Den midlertidige overnatning kan, ifølge Bygningsreglementet 2018, § 152a, kan ske i lokaler der ikke er godkendt til overnatning, når det sikres at følgende krav er overholdt:

  1. Der er tale om kortvarigt ophold på op til 5 døgn.
  2. Der er tilstrækkelige alarmerings-, evakuerings- og redningsmuligheder.
  3. Der i byggeri, hvor der midlertidigt overnatter mere end 150 personer, skal være mindst én fast vågen vagt.
  4. Der udarbejdes en driftsplan efter bestemmelserne i BR18 § 83, som sikrer, at der opnås et sikkerhedsniveau som beskrevet i BR18 § 82.
  5. Der er udarbejdet ordensregler om forebyggelse af brand.
  6. Der er udarbejdet en brand- og evakueringsinstruks.
  7. Der er udarbejdet en belægningsplan for lokaler, hvor der overnatter mere end 50 personer.

Du kan læse mere på www.bygningsreglementet.dk under kapitel 5, vejledning 11d, hvor du også kan se et eksempel på en belægningsplan.

Er du i tvivl, er du altid velkommen til at kontakte Team Byggesag.

Kontakt Team Byggesag

Tlf: 64 74 75 19

OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.