icon-Brug-vores-kommune

Brug vores kommune

Midlertidig overnatning

Er I over 10 personer der har brug for at skulle overnatte på en skole, en børnehave eller lignende steder, der ikke er godkendt til overnatning, skal du huske, at du skal meddele overnatningen til kommunen.

Du skal meddele overnatningen via www.bygogmiljoe.dk senest 2 uger før første overnatningsdøgn skal finde sted jf. BR18 § 152a.

For at kunne bruge lokaler til midlertidig overnatning skal følgende være overholdt:

  1. Der er tale om kortvarigt ophold på op til 5 døgn.
  2. Der er tilstrækkelige alarmerings-, evakuerings- og redningsmuligheder.
  3. Der i byggeri, hvor der midlertidigt overnatter mere end 150 personer, skal være mindst én fast vågen vagt.
  4. Der udarbejdes en driftsplan efter bestemmelserne i BR18 § 83, som sikrer, at der opnås et sikkerhedsniveau som beskrevet i BR18 § 82.
  5. Der er udarbejdet ordensregler om forebyggelse af brand.
  6. Der er udarbejdet en brand- og evakueringsinstruks.
  7. Der er udarbejdet en belægningsplan for lokaler, hvor der overnatter mere end 50 personer.

Skal der overnatte flere end 50 personer skal belægningsplanen udfærdiges af en certificeret brandrådgiver eller godkendes af kommunalbestyrelsen jf. BR18 § 6h.

Du kan læse mere på www.bygningsreglementet.dk under kapitel 5, vejledning 11d, hvor du også kan se et eksempel på en belægningsplan.

Kontakt Kommunale ejendomme

Tlf: 64 74 75 18

Send sikker e-mail via borger.dk
Send sikker e-mail via virk.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.