icon-Brug-vores-kommune

Brug vores kommune

Midlertidig overnatning

Har I brug for at skulle overnatte på en skole, en børnehave eller et lignende sted der ikke er godkendt til overnatning, skal du huske at meddele overnatningen til kommunen.

Midlertidig overnatning skal meddeles Assens Kommune via www.bygogmiljoe.dk senest 2 uger før første overnatningsdøgn skal finde sted. Omfatter overnatningen flere end 150 personer, skal Assens Kommune have modtaget meddelelse om overnatningen senest 4 uger før.

Den midlertidige overnatning kan, ifølge Bygningsreglement 2018, § 6g, ske i lokaler der ikke er godkendt til overnatning, når det sikres at vejledningen til Bygningsreglement 2018 (BR18), kapitel 5, Bilag 11b, Præ-accepterede løsninger for midlertidig overnatning er nøje er overholdt.

Er du i tvivl, er du altid velkommen til at kontakte Team Byggesag.

Kontakt Team Byggesag

Tlf: 64 74 75 19

OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din MitID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.