icon-Brug-vores-kommune

Brug vores kommune

Booking af lokaler

Foreninger og borgere kan låne lokaler af Assens Kommune til almene formål.

Anvisning af offentlige lokaler

Målet er, at udlån af lokalerne skal være til størst mulig gavn for foreningerne.
Som betingelse for at få anvist lokale skal foreningen opfylde lovens tilskudsbetingelser.

Tildelingen af lokaler gennemføres på baggrund af Folkeoplysningslovens §§ 21 og 22 samt bekendtgørelsens § 9.

Kommunale lokaler kan lejes af godkendte foreninger og skal bookes gennem bookingsystemet www.conventus.dk 

Der åbnes for ansøgning midt i april.
Ansøgningsfrist for sæsonudlån er 1. juni.

Tildeling af lokaler gennemføres af Kultur og Fritid.
Specielt vedr. skolerne:
idrætslokalerne - sæsonudlån foretages af Kultur og Fritid
idrætslokalerne - enkeltudlån foretages af skolerne
øvrige lokaler (herunder undervisningslokaler til aftenskoler) - udlånes af Kultur og Fritid.

Der opkræves gebyr ud fra bestilte timer således:

Kommunale haller 52,- kr. pr. time
Større gymnastiksale  26,-  kr. pr. time
Almindelige gymnastiksale
(skoler, gymnasium)
25,- kr. pr. time